Wat besloot de raad op dinsdag 24 mei?

Algemene Subsidieverordening aangepast

De verordening uit 2020 kende een paar onvolkomenheden. Na de gemeentelijke herindeling hadden we te maken met 5 verschillende subsidieverordeningen en verschillende uitvoerings-/beleidsregels van de vijf voormalige gemeenten. De Algemene subsidieverordening Hoeksche Waard 2020 (Asv) werd vastgesteld door de raad. Na ervaring te hebben opgedaan vanuit het werken met de Asv, is besloten tot een aantal aanpassingen voor de nieuwe ASv 2022. Met een amendement (een wijziging op het voorstel) is ook de leesbaarheid verbeterd.

Motie Oplaadpalen bij trottoirs aangenomen

De raad heeft unaniem besloten om het mogelijk te maken dat oplaadpalen voor elektrische auto´s aan het trottoir kunnen worden geplaatst, met een veilige kabel naar een parkeerplek voor een woning. Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard kreeg de opdracht om dit mogelijk te maken.

U kunt de vergadering terugkijken op de website van de gemeenteraad.