Na de boom nu 2e bordje weg bij Koningin Beatrix boom

De Koningin Beatrix boom in ‘s-Gravendeel heeft niet al teveel geluk gehad in
zijn leven. En nadat de boom in 2017 het loodje legde is nu ook het tweede
naambordje, ooit geschonken door een plaatselijk bedrijf verdwenen. Komt
de Koningin Beatrix boom ooit nog terug in ‘s-Gravendeel?
Het eerste naambordje van de boom, aangeplant in het najaar van 1980 op de plek
waar vroeger het historische wijkje Bevershoek was, viel ten prooi aan vandalen.
Maar de jonge boom die uiteraard was aangeplant ter gelegenheid van de
troonswisseling bleef daarvan gelukkig gespaard. Mede op verzoek van enkele
toenmalige buurtbewoners en de regionale bomenwerkgroep zorgde een
plaatselijke sponsor, de firma Barth uit ‘s-Gravendeel voor een keurig nieuw
naambordje. Wethouder Joosten van de gemeente Binnenmaas, waar ‘sGravendeel sinds 2010 deel van uitmaakte kwam persoonlijk naar het plantsoen
naast de haven om het nieuwe, roestvrijstalen bordje bij de boom te zetten. Maar
helaas, vier jaar later gaf de paardenkastanje door de bloedingsziekte de geest. En
dus was nu het omgekeerde gebeurd: Er was wel een bordje maar geen boom
meer. Tijdens de laatste jaren van de nu inmiddels voormalige gemeente
Binnenmaas werden van meerdere kanten nog verzoeken ingediend voor een
nieuwe Koningin Beatrix boom, maar die kwam er tot dusver niet. En nu blijkt ook
het nieuwe naambordje, dat destijds zo fraai ‘hufter proof’ uit roestvrij staal was
opgetrokken met de noorderzon te zijn vertrokken. Het is dus maar de vraag of er
ooit nog een nieuwe Koningin Beatrix boom gaat terugkeren in ‘s-Gravendeel.