Komst cultuurhuis stap dichterbij

In de Hoeksche Waard is behoefte aan een vaste, culturele ontmoetingslocatie. Een plek waar meerdere culturele partijen een plek kunnen krijgen en samenwerkingen in het culturele veld worden gestimuleerd. Vrijdag 27 mei ondertekenden wethouder Harry van Waveren en Marco de Jongh (voorzitter), Helma Wagemakers (secretaris) en Dennis Boxem (penningmeester) van Stichting Cultuurhuis Hoeksche Waard een intentieovereenkomst. Het doel is om komend jaar tot een uitwerking van de exploitatie van een cultuurhuis te komen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind 2021 aangegeven het oude pand van de Willem Alexanderschool in Oud-Beijerland verder te willen ontwikkelen als cultuurhuis. Voor de exploitatie van dit cultuurhuis aan de Jordaensdreef zijn diverse gesprekken gevoerd. Daaruit bleek dat Stichting Cultuurhuis Hoeksche Waard een serieuze kandidaat is om deze taken op zich te nemen. Bres Accommodaties B.V., beheerder van de gemeentelijke accommodaties, wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van het cultuurhuis.