Hoe het gaat met de coalitievorming…

Er is nog geen akkoord, er ligt nog geen besluit, maar heel langzaam worden de contouren van een nieuwe coalitie zichtbaar. Het door Jon Hermans ingediende voorstel krijgt steeds meer vorm. Paul Boogaard (CDA) laat als woordvoerder namens de partijen weten dat er voldoende vertrouwen is om uit te spreken dat de partijen eruit komen met elkaar. Boogaard: “We voeren goede, inhoudelijke gesprekken. Daar hebben we ook echt de tijd voor genomen, zodat er een stevige basis ligt om de coalitie vol vertrouwen op te bouwen met elkaar.”