Gesprekken Hoeksche Waardse formatie verlopen voorspoedig

De onderhandelingen voor een coalitieakkoord in de Hoeksche Waard verlopen voorspoedig. De partijen CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD voerden in de afgelopen 2 weken meerdere gesprekken om te komen tot een akkoord. Zoals afgesproken geven de partijen tussentijds een terugkoppeling over het verloop en de vorderingen.

Paul Boogaard (CDA) laat als woordvoerder namens de partijen weten dat de gesprekken plaatsvinden in een open, plezierige sfeer. Boogaard: “Er zijn al goede stappen gezet. Er zijn veel overeenkomsten tussen de wensen en ambities van de partijen, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Ook op die thema´s, zoals de winkeltijdenverordening, wordt toenadering gezocht. We voeren hierover nog gesprekken om uiteindelijk te kunnen komen tot een akkoord waar de nieuwe coalitie de komende 4 jaar in samenspraak met de gehele gemeenteraad aan wil werken.”

(In)formatieproces

Jon Hermans-Vloedbeld liet – vanuit haar rol als informateur – op 6 april in een advies weten een samenwerking tussen de partijen CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD het meest kansrijk te vinden voor een stabiele, toekomstbestendige meerderheidscoalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. De informateur stelde daarnaast voor een formateur aan te stellen die de opdracht krijgt om de besprekingen te begeleiden die leiden tot een akkoord tussen deze partijen. Omdat zij haar opdracht als informateur naar tevredenheid heeft vervuld, besloot de gemeenteraad haar ook voor de formateursrol vast te leggen.

Vervolg

Voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het akkoord, willen de beoogde coalitiepartijen in gesprek met de gemeenteraad. Over maximaal 2 weken komen de partijen met een nieuw bericht over de stand van zaken.