Gemeente die bloemen maait en snoeit in broedseizoen niet meer van deze tijd

Van een gemeente die zegt biodiversiteit belangrijk te vinden en bloemrijke akkerranden stimuleert, zou je het niet verwachten: snoeien in broedseizoen en het maaien van bloemen. Toch zien zowel Constructief Hoeksche Waard als GroenLinks hier helaas te vaak voorbeelden van. Onnodige voorbeelden, welteverstaan, want het gaat dan bijvoorbeeld niet om maaien voor de verkeersveiligheid. Nee, net bloeiende bloemen die veel insecten aantrekken verdwijnen nodeloos en 17 mei werden door de gemeente in Nieuw-Beijerland zelfs enorme bosschages vol vogels tot op de grond gesnoeid. Beide fracties zullen
wethouder Van Waveren daarom binnenkort een zwartboek overhandigen. Iedereen die hier nog voorbeelden voor heeft wordt opgeroepen deze met hen te delen. Enkele recente klachten die ze onlangs ontvingen

Alle bloeiende planten ruim een meter buiten het al brede wandelpad in het Bovenwegbos in Strijen weggemaaid. Deze trokken veel zweefvliegen en vlinders aan.
-In Nieuw-Beijerland tussen de Sabinastraat en de begraafplaats snoei tijdens broedseizoen van zo’n 55 meter lange en meer dan twee meter hoge bosschages vol vogels en volgens de melder in ieder geval een broedende merel.
-Brede bloeiende randen weggemaaid langs doodlopend pad vanaf de Keizersdijk en langs het wandelpad vanaf het gemaal in Strijen.
-Maaien van een grasveld met bloeiende bloemen bij de woningen op het Wiekenkruis in Puttershoek.
Zoals Constructief Hoeksche Waard en GroenLinks begrijpen staat ecologisch groenbeheer in de gemeente nog in de kinderschoenen. Het blijft bij enkele pilots. Nu is het uitgangspunt vooral: groen dient in de openbare buitenruimte vooral netjes en strak te zijn. Dat gaat lastig samen met biodiversiteit. Bij navraag blijkt dat er meer capaciteit, kennis en geld nodig is om
ecologisch groenbeheer – zoals in veel andere gemeenten – mogelijk te maken. Daarbij is volgens de genoemde fracties wel een goede uitleg aan de inwoners nodig. “Als je ziet hoe bloemenranden met vlinders je dorp opfleuren zonder dat ze overlast veroorzaken, zullen inwoners er juist blij mee zijn”, denkt raadslid Tania Heimans van GroenLinks. “En dat betekent dus niet onnodig kaal maaien of kort snoeien, zoals nu te vaak in mei gebeurt”, vult raadslid Riene Verburgh van Constructief Hoeksche Waard haar aan. Beiden vinden dit in een tijd van ernstige achteruitgang van vele insecten, maar ook vogelsoorten, echt niet meer kunnen.
Iedereen die hier ook voorbeelden van ziet door de gemeente tijdens het bloei- en broedseizoen kan dit doorgeven voor het zwartboek via: riene.verburgh@gemeentehw.nl of tania.heimans@gemeentehw.nl Waarbij melden bij groenbeheer zelf via Fixi ook wordt aangeraden.