CCHW blijft akkerranden trouw

De burgers kennen de CCHW vooral van de mooie akkerranden en de zorg voor de weidevogels. Medio aprilmheeft gedeputeerde Berend Pjotr de eerste akkerrand ingezaaid. Maar vanwaar de belangstelling van de politiek? En waarom wordt het straks lastiger voor boeren om akkerranden te zaaien? Voorzitter Janneke Zevenbergen vertelt over de veranderende regelgeving…