Benutten bufferplekken noodopvang `s-Gravendeel

Sinds december vorig jaar wonen er vluchtelingen in de noodopvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in `s-Gravendeel. Op het complex aan de Kilweg zijn 400 plekken beschikbaar. In de bestuursovereenkomst die gemeente Hoeksche Waard met het COA heeft afgesloten, staat dat er maximaal 375 plekken benut mogen worden. 25 plekken zijn bedoeld als buffer en deze worden tot dusverre niet gebruikt. Het COA heeft de gemeente gevraagd deze bufferplekken nu wel te mogen gebruiken voor opvang van vluchtelingen.

De huidige opvangcapaciteit van het COA is landelijk niet toereikend. Vooral het gebrek aan doorstroming zorgt er voor dat er te weinig plekken in de opvanglocaties beschikbaar zijn. In de opvang wonen op dit moment veel statushouders die eigenlijk recht hebben op een reguliere woning. Maar door het woningtekort in Nederland zijn er geen woningen voor hen beschikbaar.

In ´s-Gravendeel zijn de 25 bufferplekken nu leeg. Dat staat in schrijnend contrast met het feit dat er elders in het land vluchtelingen in sporthallen of tenten slapen. Het college van gemeente Hoeksche Waard heeft daarom besloten in te stemmen met het verzoek van het COA om per direct de maximale beschikbare capaciteit op de noodopvang te benutten. Op korte termijn zullen er dus 25 extra bewoners in de noodopvang aankomen. Deze plekken zijn feitelijk al op de locatie aanwezig, maar werden tot nu toe nog niet gebruikt. Er komen dus geen extra caravans bij.