Odensehuis Hoeksche Waard zoekt nieuwe vrijwilligers

Nu het Odensehuis Hoeksche Waard, gevestigd in Boezem & Co aan de Boezemsingel 7 in Oud-Beijerland, weer inloophuis is en de zomer voor de deur staat, blijkt dat extra handen nodig zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

Coördinator Deborah van Abkoude: ,,Wij hebben echt nieuwe vrijwilligers nodig in de huidige situatie. Medewerkers zijn weleens ziek of hebben vakantie en dan ontstaat een tekort in de begeleiding van bezoekers. Na twee jaar corona zijn we erg gelukkig met de grotere toeloop, maar die maakt ook zichtbaar dat aanvulling nodig is.’’

Eigenlijk geeft de coördinator de voorkeur aan gastvrouw of -heer. ,,Dat klinkt uitnodigend. Het is erg leuk en positief om te werken met mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie, voor wie het Odensehuis is bedoeld. Onze medewerkers dragen in hoge mate bij aan het dementie vriendelijk maken van onze samenleving’’, aldus Deborah van Abkoude.

Voor mensen die willen werken in het Odensehuis bestaat de mogelijkheid tot regelmatige (bij)scholing in diverse thema’s met betrekking tot de doelgroep. ,,Er is ook een mooie profielschets, die duidelijk maakt dat de bezigheden interessant zijn en veelomvattend. Het is fijn als mensen tijd en energie willen steken in de teamvorming en de verbinding met andere vrijwilligers.,’’

Trefwoorden in de profielschets zijn: gastvrijheid, geduld, inlevingsvermogen, humor, sociaal voelend, flexibele grenzen, interesse in de bezoekers, het herkennen en inspelen op hun ‘mogelijkheden’. Voor nieuwe mensen wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. De coördinator: ,,Er zijn veel mensen die geen betaalde baan meer hebben en toch iets willen doen voor onze samenleving. Wij willen hen enthousiast maken voor ons bijzondere ontmoetingscentrum.’’

Belangstellenden kunnen een mailtje sturen aan Deborah van Abkoude, coordinator@odensehuishw.nl, of bellen (maandag tot en met vrijdag van tien tot drie uur) 0186683398 of 0612892309