Met ‘Nee’ tegen villa in open landschap tonen oppositiepartijen waar ze voor staan

Constructief Hoeksche Waard, D66, GroenLinks en PvdA tonen deze nieuwe raadsperiode meteen waar ze voor staan. Het eerste bestemmingsplan, de bouw van een villa in het open landschap aan de Laan van Heemstede in Puttershoek, wijzen ze naar de prullenbak. Volgens hen is de kans groot dat de Raad van State dit anders weer net als in 2019 doet omdat het plan in strijd is met het eigen ruimtelijk beleid. Na bezwaren van omwonenden werd het toen door de hoogste bestuursrechter van het land vernietigd. Net fris gestart legt het college dit hoofdpijndossier nu in iets aangepaste vorm op het bord van de gemeenteraad.

De genoemde oppositiepartijen betogen dat er in tegenstelling tot wat wethouder Van Leenen beweert opnieuw sprake is van slecht ruimtelijk beleid. Bovendien dient de bouw van de villa geen maatschappelijk belang, slechts een individueel financieel belang. Net als de bezwaar makende omwonenden en de stichting Behoud Hoeksche Waards Polderlandschap (BHWP) zijn ze bang dat zo een precedent wordt geschapen. Als je aan het begin van deze raadsperiode een uitzondering maakt voor één villa dan is het hek van de dam en kan het unieke open polderlandschap sluipenderwijs worden volgebouwd. Tijdens de verkiezingen zeiden alle partijen in de Hoeksche Waard juist zorgvuldig met het Nationaal Landschap om te willen gaan. Dat de gemeente dit zal doen is ook vastgelegd in de Omgevingsvisie die samen met de inwoners tot stand kwam. Dan moet je die afspraak wel nakomen vinden Constructief Hoeksche Waard, D66, GroenLinks en PvdA.

Een goed ruimtelijk beleid kenmerkt zich volgens deze partijen door het behoud van openheid van het landelijk gebied, behoud en versterking van kenmerkend en waardevol landschap, van dijk- en krekenpatronen, van open randen, groene ruimten en lange zichtlijnen. Een raad die zowel inwoners als zichzelf serieus neemt kan niet anders dan tegen dit bestemmingsplan stemmen, menen zij. Tijdens de Oordeelsvormende vergadering bleek echter dat een meerderheid, waaronder de waarschijnlijk toekomstige coalitie, dinsdagavond 26 april vóór het plan wil stemmen