De Bezorgde Burger

Er is een verschil van mening, tussen Janette Kranendonk en de heer Reedijk. Het gaat over twee voetbalvelden grond in de polder. Het is een oud plan, waarvoor Janette geprocedeerd heeft tot en met de Raad van State en is afgewezen. Nu ligt het plan weer tafel en wordt er in april over gesproken in de gemeenteraad. Het is een lastige kwestie en wij hebben hier met haar over gesproken in de studio in Puttershoek.