Cultuurhistorische Waardenkaart

Cultuurland Advies is door de gemeente Hoeksche Waard gevraagd een Cultuurhistorische Landschapsbiografie over de Hoeksche Waard te schrijven en daarbij een Cultuurhistorische Waardenkaart op te stellen. De onlangs verschenen Canon van de Hoeksche Waard en de opgestelde Omgevingsvisie van de gemeente zijn daarbij waardevol. Bij het opstellen van de Canon en de Omgevingsvisie is gebleken dat er veel kennis en bereidheid aanwezig is bij de inwoners van de Hoeksche Waard. Bij de ontwikkeling van de Cultuurhistorische Landschapsbiografie en waardenkaart, wil Cultuurland Advies graag input van de inwoners vragen, zodat iedereen zich uiteindelijk met het product kan identificeren.

Om goed van start te kunnen gaan willen ze u vragen een korte enquête in te vullen. Deze kunt u vinden via www.cultuurland.com/enquete . Het invullen van de enquête is een eerste oriënterende stap, later in het proces zullen ook informatie- en themabijeenkomsten worden georganiseerd waarin veel ruimte is voor het delen van kennis en informatiebronnen. Aan de hand van deze bijeenkomsten kunnen ze de inhoud van de landschapsbiografie afstemmen en verder verfijnen. Meer informatie is te lezen via www.cultuurland.com