PvdA stelt vragen over tekort aan sociale huurwoningen

De PvdA Hoeksche Waard maakt zich erg ongerust over de verkleining van de voorraad sociale huurwoningen in de gemeente. ,,Er is een tekort geconstateerd, hoewel eerder werd beweerd dat er voldoende waren. En de verkoop van sociale
huurwoningen gaat volgens ons door’’, aldus de raadsleden Piet Westdijk en Mark de Koning.
Volgens de PvdA’ers gaat het om enkele honderden woningen. Zij vragen het college daarom of er een extra inspanning nodig is bij woningbouwplannen. In Hoeksche Waard is met HW Wonen en het Huurdersplatform afgesproken dat 30 procent van
de te bouwen huizen sociale huurwoningen moeten zijn. Westdijk en De Koning: ,,Als je de achterstand wil verkleinen en de mogelijkheden voor woningzoekenden niet wil beperken, moet je iets doen. Wij vragen het college van B en W welke stappen het wil zetten om dit probleem op de woningmarkt te bestrijden. Volgens ons zou je dat percentage dan moeten verhogen. En de verkoop moet je stoppen.’’