PvdA: ‘Ook Hoeksche Waard moet snel iets doen tegen dreigende energiearmoede’

De PvdA vindt dat ook gemeente Hoeksche Waard vaart moet maken met de tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Steeds meer mensen met een laag inkomen worden geraakt door de prijzen die stijgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.
Het wetsvoorstel van de regering ter bestrijding van energiearmoede laat nog op zich wachten maar steeds meer gemeenten nemen er een voorschot op. Zij bereiden de uitkering voor of betalen die al uit in de verwachting dat het Rijk die uiteindelijk zal overnemen.
De PvdA heeft het college gevraagd of Hoeksche Waard voldoende is voorbereid om tot een snelle en effectieve betaling over te gaan. Ook vragen de sociaaldemocraten welke maatregelen de gemeente zelf overweegt om de lage inkomens tegemoet te komen of de uitkering voor te schieten.