Politiek HW: Adriaan van der Wulp (SGP)

Ora et labora. Dit is een van de uitdrukkingen van Adriaan.

Adriaan is fractievoorzitter van de SGP in de Hoeksche Waard. Een raadslid met inmiddels 20 jaar ervaring. En tegelijk ook een bescheiden mens. Toen wij hem confronteerden met de opmerking dat hij veelvuldig als betrouwbaar door college raadsleden wordt genoemd, antwoordt Adriaan: ‘laat een ander je prijzen’. Dit tekent hem. Hij is nu volop bezig met campagnevoeren en het doel van de SGP is behoud van het aantal zetels en als het mag nog eentje erbij.