OHW-verkiezingsdebat geeft ondernemers en politiek ruimte voor ideeën en begrip

Voor een gehoor van ruim vijftig ondernemers gingen elf lijsttrekkers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen dinsdag 8 maart jl. met elkaar in debat in cultureel centrum De Drie Lelies in Puttershoek. Zij deden dat op uitnodiging van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW).

,,Laten we zeker in deze rare tijd, waarin we leven, blij zijn met onze democratie en koesteren dat we mogen kiezen,’’ sprak OHW-voorzitter Frank van den Ouden in zijn openingswoord. Jack de Leeuw, leidde daarna het debat aan de hand van vijf stellingen. Die draaiden om bereikbaarheid, inkoopbeleid, duurzaamheid, gebiedsmarketing en het OHW-motto ‘Samen sterk’.

Directe instemming was er voor de stelling ‘Openbaar vervoer is niet de oplossing voor de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard’. Al hadden de genodigde partijen daar wel een eigen visie op. De VVD van Arnold de Man ziet de oplossing in de aanleg van de A4-zuid met een aansluiting op de A29. Marga van Hulst (BurgerBelangen) pleitte voor een betere doorstroom op de N217. ,,Een betaalde tunnel en een pont zijn niet meer van deze tijd. We hebben een tolvrije tunnel nodig.’’ Volgens Mark de Koning (PvdA) lost dat de drukte niet op. ,,Het gaat om een totaaloplossing. Laten we de nieuwe raadsperiode beginnen met een mobiliteits-top om dit probleem aan te pakken.’’

De overige partijen zien een oplossing in een tweede viaduct over de A29, meer fietsen, taxi’s en vrachtwagens over de busbaan en wonen betaalbaar maken, zodat reizen niet nodig is.

,,We moeten verder kijken dan de korte termijn,’’ sloot transportondernemer Simon van der Mark de discussie. ,,Betrek de ondernemer bij je plannen, zij kennen de praktijk.’’

‘Als het lokaal goed kan, kopen we lokaal’ luidde de tweede stelling. ,,Zeker,’’ sprak Alma Vervelde (CU), die herinnerde aan de VVD-motie daarover die de raad eerder al heeft aangenomen. ,,Dan is het vreemd dat de gemeentelijke kerstattentie door een bedrijf ‘van buiten’ wordt verzorgd.’’ Uitvoering van dat beleid begint bij de ambtenaren, betoogde Adriaan van der Wulp (SGP). Hij kreeg daarin bijval van Coen Raijer (D66) en Paul Boogaard (CDA).

‘Koop lokaal’ is ook de oproep aan de eigen inwoners. Maar dan wel 7 dagen per week, pleitte De Man (VVD) voor zondagopenstelling. Ondernemer Pim Verhage wilde de politici een minimum percentage voor lokaal inkopen ontlokken. Dat is niet op te leggen, stelden Bauke Rinsma (WOW) en Van der Wulp (SGP). Verdere gesprekken over dit onderwerp vond iedereen wel nodig.

Bij de derde stelling ‘Het is tijd voor een actie ‘Werk lokaal’ spitste het debat zich ook toe op het eigen woon- en werkgebied. ,,We moeten inzetten op de nieuwe generatie, op betaalbare woningbouw, stages op het eiland en meer mbo-opleidingen,’’ presenteerde Eline Rood het wensenlijstje van Voorwaards. Volgens Paul Boogaard (CDA) is de gemeente al druk met een actieplan werklocaties en wordt er met de provincie gesproken over extra hectares voor bedrijfsvestiging. Er is nu te weinig ruimte, sprak hij, al bleef Rood dat bestrijden.

Volgens Adriaan van der Wulp (SGP) moet de gemeente zich meer inzetten om samenleving en bedrijfsleven met elkaar te verbinden ,,Er is een lange termijn-visie nodig. De uitgaande pendel naar bedrijven in omliggende regio’s is groot.’’

Goede regiomarketing over bedrijven in de Hoeksche Waard trekt ook werknemers, stelde Coen Raijer (D66). Ga op zoek naar zowel mbo’ers als hoogopgeleide werknemers, vond Alma Vervelde (CU).

Om het grote tekort aan personeel het hoofd te bieden, is het noodzakelijk dat het Hoeksche Waardse bedrijfsleven zich duidelijk laat zien, adviseerde Frances Pas, eigenaar van OIympia Oud-Beijerland. ,,Mensen gaan naar de stad, waar de lonen ook hoger zijn, terwijl we hier zoveel mooie bedrijven hebben. Spreek als bedrijf je unieke punten uit, dat gaat echt iets opleveren,’’ is haar overtuiging.

,,Daar kun je niet tegen zijn,’’ reageerde Coen Raijer (D66) op de stelling ‘Duurzaamheid bereiken we samen met Hoeksche Waardse ondernemers’. ,,De gemeente moet met grote oren naar ondernemers luisteren.’’ ChristenUnie is daar ook voorstander van.

De Hoeksche Waard wil in 2050 klimaatneutraal zijn, maar liever al in 2040. D66 kiest voor 2040. Niet alle partijen gaan voor snelheid. ,,We mogen van een sprint ook een marathon maken, dat maakt het betaalbaarder,’’ betoogde Brandon Ridderhof (Lokalen HW). Volgens Riene Verburgh hangt alles af van Stedin. ,,Je kunt wel plannen maken. maar als Stedin de groene energie niet kan doorleveren heeft het geen zin, ‘’ stelde Riene Verburgh (Constructief HW).

Volgens Bauke Rinsma (WOW) ‘hangen we aan het infuus van olie en gas en vinden we windmolens onaanvaardbaar. We moeten met alle macht werken om dit doel te bereiken.’’ Marga van Hulst (BurgerBelangen) opperde het plan voor een duurzaamheidswinkel. ,,Speciaal voor informatie en het aanbod van wat er allemaal kan en mogelijk is.’’

Met de vijfde en laatste stelling ‘Het oplossend vermogen van ondernemers wordt te weinig betrokken’ werd het debat afgesloten. Bram de Jong, voorzitter van de Detailhandelsraad Hoeksche Waard had meteen cijfers paraat. ,,Uit een onderzoek onder 1200 mensen blijkt dat 52 procent op zondag koopt en 66 procent wil de winkels open op die dag. Dat is ook wat veel ondernemers willen,’’ bood hij een oplossing.

Sander Ros, eigenaar van RoosRos Architecten, vindt dat de gemeente ondernemers wel voldoende opzoekt. ,,Je kunt het ook organiseren door middel van raadsbrede gesprekken over de toekomst, in de vorm van tafels.’’ Een fantastisch idee, vond Raijer (D66). Prima, haakte Ridderhof (Lokalen) aan.

OHW-voorzitter was blij met alle suggesties en ideeën die in het debat werden geuit. ,,Wij willen graag contact houden, zodat we uiteindelijk met elkaar de Hoeksche Waard mooier en beter maken,’’ sloot hij af. Het debat is opgenomen en is terug te zien via https://www.o-hw.nl/nieuws