Mirjam Nelisse, Provinciale Staten

Mirjam Nelisse

Namens de VVD is Mirjam Nelisse lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. En zijn heeft o.a. Energie en Mobiliteit in haar portefeuille. En laten dat nu net de twee onderwerpen zijn waar nog steeds te weinig belangstelling voor is onder de Hoeksche Waarders. Wij praatten over het busvervoer. Eén van de gevolgen van afgelopen twee jaar is dat de openbaar vervoer bedrijven hun inkomsten hard zagen dalen. Er waren simpelweg te weinig reizigers. Thuiswerkers hebben geen OV nodig om op kantoor te komen. Met bijna failliete busmaatschappijen als resultaat.