Lokalen Hoeksche Waard: “Gewijzigd voorstel nieuwbouw zwembad Numansdorp”

De gemeenteraad besluit dinsdag 8 maart over de nieuwbouw van zwembad De Waterstee in Numansdorp. Lokalen Hoeksche Waard wil dat het raadsvoorstel wordt gewijzigd en komt daarom met aanpassingen voor een groter zwembad met tribune, een doelgroepenbad en passende voorzieningen voor alle betrokken verenigingen.
“Wanneer de huidige Raad ‘blind’ het eerder genomen besluit van de gemeente Cromstrijen overneemt, dan sluiten raadsleden de ogen voor een veel groter probleem in onze samenleving, namelijk: bewegingsarmoede”, aldus Erwin Niedeveld. Erwin is kandidaat raadslid op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor Lokalen Hoeksche Waard. “Als fractie geven wij al langer aan dat we niet alleen naar de kosten, maar vooral ook naar de maatschappelijke meerwaarde van bewegen en sport moeten kijken.” Het Kenniscentrum Sport en Bewegen geeft aan dat elke euro die wij investeren in bewegen 2,5 euro maatschappelijke waarde oplevert.
Naar aanleiding van de oproep van betrokken verenigingen, Sportraad Hoeksche Waard, en omwonenden heeft het College op verzoek van de Raad afgelopen weken stappen gezet de relatie met betrokkenen bij het zwembad, verenigingen en omwonenden rondom de Meestooflaan te repareren na een zeer stroef verlopen samenwerkingsproces. Het signaal was voor Lokalen Hoeksche Waard helder: “Investeer in een zwembad met uitgebreidere faciliteiten en voorzieningen, combineer dat slim door te investeren in de gewenste voorzieningen van de aanwezige verenigingen en biedt ruimte aan sportaanbieders die de kansen zien om programma’s in samenwerking te ontwikkelen die de beweegarmoede tegen kunnen gaan. Compenseer daarbij de negatieve effecten voor verenigingen van de voorgenomen ontwikkelingen.” Het lijkt erop dat meerdere fracties dit signaal serieus willen nemen.
Als fractie zien wij dat in de Hoeksche Waard onze ouderen steeds ouder worden. In 2035 zijn er twee keer zoveel 75-plussers als nu. Daarbij hebben we steeds minder jongeren die voor hen kunnen zorgen. We staan voor de grote uitdaging de zorg voor jong en oud te ontlasten en betaalbaar te maken. Tegelijkertijd is sinds 2012 al sprake van een pandemie, die van Lichamelijke
Inactiviteit. Een pandemie die in zijn zog overgewicht, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten met zich meebrengt. Wereldwijd overlijden daar per jaar 5,3 miljoen mensen aan. Bovendien gaat bewegingsarmoede hand in hand met een verzwakt afweersysteem. Landelijk wordt jaarlijks €9,3 miljard uitgegeven aan de gevolgen van dementie. Hoewel er beweegprogramma’s zijn, komen deze vaak te laat in beeld. In de preventieve sfeer is sinds de jaren ’80 het beweegonderwijs op school en in de vrije ruimte een enorme klap toegebracht waar we nu de prijs voor betalen.
De minimale beweegrichtlijnen per levensfase zijn drastisch aangepast en verhoogd. Het advies is nu matig-intensief te bewegen gedurende tenminste 150 minuten per week (dus een minimum!), met een streven naar 300 minuten per week. Dit geldt voor de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar; kinderen tenminste 60 minuten per dag, volgens deze richtlijnen. Het is alarmerend dat als we zo
doorgaan pas in 2040 75% van de Nederlanders voldoen aan de niet-aangepaste Nederlandse norm van 150 minuten per week. Als fractie Lokalen Hoeksche Waard nemen wij dit de oproep van experts en ervaringskundigen serieus. “Het is de gezondheid van onze inwoners die wij moeten beschermen en bewegingsarmoede tegengaan”, aldus Erik Scherder (klinisch europsycholoog) en een van vele experts aanwezig tijdens een nationaal rondetafelgesprek op 21 februari over bewegingsarmoede.

De fractie Lokalen Hoeksche Waard vindt dat investeringen nodig zijn in Hoeksche Waardse sportaccommodaties, de openbare ruimte, innovatie van het sport- en beweegaanbod, de professionalisering en ontwikkeling van onze sportbranche, en de toegankelijkheid van sport en bewegen voor mensen met een beperking en een laag inkomen. Deze maatregelen zijn nodig om
ervoor te zorgen dat in 2030 – tien jaar eerder dan is opgenomen in het nationaal preventieakkoord 75 procent van de bevolking voldoende beweegt, in plaats van de huidige 50 procent.
Volgens Lokalen Hoeksche Waard bieden de wijzigingen van het raadsvoorstel de randvoorwaarden die verenigingen nodig hebben om hun sport en beweegaanbod naar hun tevredenheid aan te kunnen bieden. Dat betekent een groter zwembad, met tribune, een doelgroepenbad en voorzieningen voor alle verenigingen op een omnisportcomplex aan de Meestooflaan in
Numansdorp. Via verschillende stimuleringssprogramma’s, zoals het Lokaal Sportakkoord en Sportservices vanuit de bonden kunnen verenigingsbesturen samen werken aan innovatieve vitaliteitsprogramma’s voor alle Hoeksche Waarders