HW Duurzaam

Piet Jansen is een betrokken burger met een bijna missionair karakter. Hij is voorzitter van HW Duurzaam en in die hoedanigheid kwam hij ons informeren over de Klimaat Crisis, die zich momenteel onder onze ogen ontrolt.

Volgens de IPCC passeren we over 10 jaar de 1,5 graad temperatuurstijging wat gaat leiden tot een gigantische stijging van de zeewaterspiegel. En elke graad meer betekent, op termijn, een stijging van de zeewaterspiegel van 5 meter. Er moet dus iets gebeuren en wel snel. Maar om alle inwoners te overtuigen van de noodzaak tot transitie en mitigatie lijkt nog niet echt te lukken.