Expositie Vervoer en Transport

De oudheidkundige vereniging “Het Land van Strijen” heeft de komende maanden een expositie over vervoer en transport in Strijen.

Zo lang de mens bestaat was er, om welke reden dan ook, altijd wel iets of iemand te verplaatsen van hier naar daar of omgekeerd. Met het toenemen van o.a. de han-del steeg ook de behoefte om transportmiddelen in te zetten om meer en sneller goederen op te halen of weg te brengen. Zo voer begin 1800 twee tot drie keer per week een beurtschipper van Strijen naar Dordrecht en Rotterdam. Voor de land-bouw was paard en wagen het transport middel. De techniek ontwikkelde zich; het vervoer per tram en stoomboot bracht nieuwe mogelijkheden, men wilde sneller vooral vanwege de concurrentie.

De trekschuit, postkoets, stoomtram en stoomboot hebben plaats gemaakt voor moderne transportmiddelen zoals vliegtuig, containerschip en de moderne vrachtau-to en goederentreinen via de Betuwe route. Het personenvervoer met moderne snel-le vliegtuigen, comfortabele touringcars, metrostellen en hoge snelheidstreinen.

Met deze expositie wordt een stukje Vervoer- en transportgeschiedenis van onder-nemingen in beeld gebracht die in Strijen gevestigd zijn of waren. Evenals het transport door middel van beurt- en andere schippers via de Strijense haven.

Extra aandacht wordt geschonken aan het Openbaar Vervoer vanaf de trekschuit, postkoets en stoomtram tot aan de huidige moderne vervoermiddelen, waarmee Strijen verbonden is (was) aan andere dorpen en steden.

Zoals bijvoorbeeld, De eerste taxibedrijven in Strijen, Gemeentelijk Vervoerbedrijf Dordrecht, ZWN, Connexxion, Arriva. En hoe een Strijense busonderneming eens een openbaar vervoerlijn in Rijswijk exploiteerde en uitgroeide tot de grootste bus ondernemer van Nederland.

Door middel van een groot aantal panelen van 100 x 70 cm, met honderden foto’s wordt deze historie in beeld gebracht.

Ook zullen in vitrines modellen van, bussen, vrachtauto’s en andere transportmidde-len worden tentoongesteld.

Bent u nieuwsgierig geworden naar dit stukje geschiedenis?

Kom dan naar deze expositie in het Museum” Het Land van Strijen”.

Vanaf zaterdag 19 maart t/m zaterdag 30 april

Museum: ‘Het Land van Strijen’, Kerkstraat 47 te Strijen.

www.hetlandvanstrijen.com

Openingstijden:

Zaterdag 11.00 tot 16.00 uur

groepen van meer dan 10 personen van maandag tot en met zaterdag op afspraak