Constructief Hoeksche Waard vindt dat de omwonenden van de Meestooflaan met het raadsbesluit over het zwembad in de kou gezet zijn.

Het raadsvoorstel om het zwembad aan de Meestooflaan in Numansdorp te bouwen, is met een ruime meerderheid aangenomen, maar Constructief Hoeksche Waard heeft als enige tegengestemd. Tot nu toe wordt dit in alle berichtgeving verzwegen en wordt het besluit ten onrechte de hemel in geprezen, terwijl de omwonenden hier letterlijk slapeloze nachten van hebben. Dit vraagt om een nadere toelichting.

Wij zijn helemaal niet tegen een groter zwembad, integendeel, het moet zo volwaardig mogelijk zijn met alles erop en eraan, maar dat heeft directe consequenties voor de verkeerssituatie bij de beoogde locatie, aldus Werner de Jong, fractievoorzitter van Constructief hoeksche Waard.

Er is absoluut niet voldaan aan de door de raad gestelde voorwaarde dat een goede verkeersafwikkeling duidelijk geregeld moet zijn, voordat het besluit over de Meestooflaan genomen kan worden. Het amendement van het CDA verandert daar totaal niets aan. Zowel in het verkeerskundig rapport als in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief van de wethouder wordt voortdurend uitgegaan van aannames, waardoor er nog steeds grote onzekerheden blijven bestaan.

In juli 2021 werden alle politieke partijen door de omwonenden nog apart uitgenodigd om met elkaar te praten over het zwembad op deze locatie. Slechts een handjevol partijen maakte gebruik van die uitnodiging, waaronder Constructief Hoeksche Waard. Het was op zich een goed gesprek. Aan het eind vroegen alle omwonenden indringend aan ons om voor ze op te komen door niet voor deze locatie te kiezen. Wij werden aangesproken op onze volksvertegenwoordigende taak.

Met betrekking tot de behandeling van dit stevige dossier is een merkwaardige prioriteit toegepast. De locatie aan de Meestooflaan blijkt bij enkele politieke partijen de hoogste prioriteit te hebben waar klaarblijkelijk door niemand aan getornd mag worden. Joost mag weten waarom.

Als tweede prioriteit komen pas de verenigingen die voor de exploitatie van het zwembad van belang zijn. Zij werden aanvankelijk vergeten in het communicatietraject. Dat is inmiddels in twee weken tijd getracht te repareren, waarmee de kous dan af zou zijn.

De dere prioriteit: De omwonenden werden helemaal vergeten tot wij hierom in de raad vroegen en de reactie vervolgens was “oh ja, we hebben ook nog omwonenden en zullen ze meenemen in het traject”. Tijdens de oordeelsvormende vergadering kreeg de wethouder namelijk de opdracht mee om de communicatie te herstellen door alleen met de verenigingen in gesprek te gaan.

Tijdens de besluitvormende vergadering werden de “omwonenden” vrijwel niet genoemd. Het debat ging alleen over de gebruikers van het zwembad.

Vlak voor de besluitvormende raadsvergadering hebben wij nog een peiling gedaan door een petitie over de Meestooflaan uit te zetten die in een week tijd door meer dan 200 inwoners is ondertekend. Al die mensen zijn tegen de gekozen locatie en worden door het raadsbesluit gewoon genegeerd. Ieder verzoek van ons om de locatie aan de Wethouder van der Veldenweg te onderzoeken wordt consequent en totaal ongemotiveerd afgewezen. Zou men dan toch op die plek een keer een AZC willen gaan bouwen, want dat was destijds al het plan van de gemeente Cromstrijen? Dat ging toen niet door, omdat dit geen passende plek was.

Het zal in de omgeving van de Meestooflaan gigantisch druk gaan worden, om te beginnen met al die vrachtwagens die voor de bouw nodig zijn. Als die overlast voorbij is, zal de rest volgen. Voor waterpolowedstrijden en zwemwedstrijden komen er bussen die daar ook nog moeten parkeren. Hoe zal de aanrijroute zijn? De beachvolley wordt ook uitgebreid, dus nog drukker. Het oude gemeentehuis wordt omgebouwd tot woningen en krijgt een maatschappelijk functionele locatie. Dit zal nog meer verkeersbewegingen met zich meebrengen. Zoals de werkgroep Centrale As dit al treffend heeft verwoord in een boze brief over de verkeerssituatie Numansdorp gericht aan alle partijen, past dit besluit ook precies in hun spreuk:

“Na mij de zondvloed”.