52 nieuwe knotwilgen geplant!

Afgelopen maandagochtend was het een drukte van belang langs de Moricaanse weg. Op deze zonnige ochtend heeft HW zoemt in samenwerking met Waterschap Hollandse Delta, Hoekschewaards Landschap, de gemeente en 15 enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers 52 bomen geplant. Via een actie van de lokale Soroptimisten konden inwoners een boom sponsoren, waarbij deze internationale organisatie voor vrouwenrechten extra bijdroeg aan een bomenproject in Mali. Meerdere leden hielpen niet alleen mee met planten, maar voorzagen de harde werkers ook van koffie en koek. Het was al met al een heel zonnige, gezellige en zinvolle dag!

Biodiversiteit

HW zoemt is een collectief van 13 organisaties en betrokken burgers. Herstel van biodiversiteit door concrete acties is het gezamenlijke doel. En de nieuwe knotwilgen gaan daar een bijdrage aan leveren. Elke boom is een klein ecosysteem op zichzelf door de vele dieren die er een relatie mee hebben voor hun voedsel of voor nest- of schuilgelegenheid. Knotwilgen zijn op dat punt een topper.

De nieuwe bomenrij die nu geplant is langs de Moricaanseweg gaat nog iets extra’s toevoegen. Ze gaan een zogenoemde ecologische verbinding versterken. Planten en dieren hebben ook wegen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Dat is belangrijk om nieuw plekken te vinden om te kunnen leven of om een partner te zoeken en voor nakomelingen te zorgen. Insecten, vogels en kleine zoogdieren zoals vleermuizen maken gebruik van zo’n bomenrij.

Hoekschewaards Landschap

Alle natuurorganisaties in de Hoeksche Waard doen mee in HW zoemt. Hoekschewaards Landschap is een cruciale schakel bij een project als de aanplant van deze knotwilgen. Zij zorgen voor streekeigen plantmateriaal en verzamelen stekken in de terreinen die ze beheren. De wilgen zijn daar spontaan opgegroeid uit zaad en leveren zo nieuwe bomen.

Chiel Visser, de beheerder van Hoekschewaards Landschap, zorgt voor alle gereedschappen en materialen. En hij instrueerde en begeleidde de 15 vrijwilligers die het werk uitvoerden. Ook de gemeente Hoeksche Waard werkte mee door te helpen bij het planten. En door de ligging van kabels en leidingen helder te krijgen. Uiteraard moeten die niet geraakt worden.

Waterschap Hollandse Delta

De bomen staan op grond van het waterschap langs een openbare weg en langs een watergang. Het gebruik van de watergang en de weg moeten uiteraard gegarandeerd worden. Ook de toegankelijkheid voor onderhoud is van groot belang. Het waterschap verleende vergunning voor de aanplant waarin dit allemaal veiliggesteld werd.

De opzichter van het waterschap hielp bij de precieze bepaling van de plant plekken. Hij vertelde dat er dit plantseizoen 1200 nieuwe bomen zijn geplant in het gebied van de Hollandse Delta. Daar komt bij dat het waterschap het onderhoud van de nieuwe bomen voor rekening neemt en dat het bermbeheer van de Moricaanseweg inmiddels meer op biodiversiteit gericht is.

De positieve verandering van het groenbeleid van ons waterschap wordt hierdoor zichtbaar. Heemraad Henk van der Drift onderstreepte dit nog eens met het planten van de eerste knotwilg. Hij deed dit samen met Maryam Pans van de Soroptimistclub Hoeksche Waard/IJsselmonde.

Bomen voor de Hoeksche Waard en voor Mali

De Soroptimisten bestaan 100 jaar en doen daarom mee aan de actie “100xTrees4life” met als doel meer bomen in Nederland en in Mali te planten. In Mali zijn de meeste vrouwen afhankelijk van wat het land oplevert. Via 100xTrees4Life planten ze er bomen om woestijnvorming tegen te gaan, biodiversiteit te verbeteren en om van de vruchten te kunnen leven. Dit is een van de projecten van de Soroptimisten om meer vrouwen bij duurzame ontwikkeling te betrekken en zo samen de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen tegen te gaan.

Iedereen die een knotwilg sponsorde krijgt een certificaat van de boom en de Soroptimisten leggen de helft van het bedrag bij voor Mali. Samen met HW zoemt wordt zo meegeholpen aan het vergroten van de biodiversiteit in de Hoeksche Waard én aan het versterken van de positie van vrouwen en hun gemeenschappen in Mali.

Wil je ook meedoen met HW zoemt? Dat kan; meld je aan via info@hwzoemt.nl. Op 22 maart praten we in een voorjaarsconferentie over de acties voor dit jaar.