VVD vindt dat college ondernemers nog steeds laat wachten

Al meer dan vier maanden nadat het College had toegezegd
om het lokale inkoopbeleid te verbeteren naar aanleiding van een aangenomen motie op
initiatief van de VVD in april 2021 zijn er nog steeds geen plannen. De Hoeksche Waardse
ondernemers en de VVD wachten hierdoor nog steeds op aanpassingen. De VVD vraagt zich af
of het College de ondernemers wel serieus neemt en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld
over de voortgang.
VVD Hoeksche Waard heeft op 7 februari jl. schriftelijke vragen gesteld over het uitblijven van de
uitwerking van het gemeentelijk inkoop en -aanbestedingsbeleid. De gemeenteraad heeft het college
op 22 april 2021 in een door de VVD geïnitieerde motie opgedragen het inkoopbeleid aan te passen
om zo de inkoop van goederen en diensten door de gemeente bij Hoeksche Waardse ondernemers te
verbeteren. Het college heeft toen toegezegd de uitwerking hiervan uiterlijk in het derde kwartaal 2021
te presenteren. Inmiddels vier maanden verder wachten de lokale ondernemers en de VVD nog
steeds op een antwoord of concrete uitwerking.
VVD-fractievoorzitter Arnold de Man verwondert zicht over het handelen van het college. “Op alle
mogelijke manieren probeert het college zich begaan te tonen met onze ondernemers. Maar
Coronasteun en steunmaatregelen leiden niet tot in klinkende munt te vertalen inkopen op het eiland.
Ondernemers hebben het nakijken bij inkopen door de gemeente. De gemeente koopt materiaal voor
weg- en waterbouw elders in, maar ook zijn de posters van de “Koop Lokaal” actie en zelfs de
gemeentelijke kerstattentie niet op het eiland ingekocht”.
De Man vervolgt: “De aangekondigde samenwerking met Hoeksche Waardse ondernemers en de
Ondernemersvereniging Hoeksche Waar verloopt moeizaam en traag. Uit de kring van ondernemers
wordt teleurgesteld gereageerd op het uitblijven van concrete actie van het college. Het college lijkt
geen haast te maken met dit voor veel ondernemers zo belangrijke en gevoelige onderwerp”.
De VVD verwacht een snel antwoord van het college om de ondernemers te laten weten hoe serieus
hun problemen echt worden genomen.