Verkiezingsprogramma CDA Hoeksche Waard is ‘creatief, positief en praktisch’

Tweederde van alle nieuwe woningen alleen voor starters en ouderen, een doorstroommakelaar die helpt bij het vinden van een passende woning en als gemeente zelf grond aankopen om daarop betaalbare huizen te bouwen. Zomaar een greep uit de plannen in het verkiezingsprogramma van CDA Hoeksche Waard. Lijsttrekker Paul Boogaard is enthousiast: “Het programma is creatief, positief en praktisch. Het heet niet voor niets ‘De Hoeksche Waard maken we samen’. Onze keuzes voor het oplossen van het woningtekort zijn daarin misschien wel het meest in het oog springend. We merken dat projectontwikkelaars graag duurdere woningen bouwen. CDA Hoeksche Waard kiest voor betaalbare koop- en huurwoningen voor starters, jonge huishoudens en ouderen. De bouw hiervan zorgt voor doorstroming waardoor er woningen voor gezinnen beschikbaar komen. Het is een kwestie van keuzes maken en hierin geloven. Wat ons betreft is straks 1 op de 3 nieuwe woningen voor een starter en 1 op de 3 nieuwe woningen voor ouderen.”

Boogaard spreekt vaak met inwoners over hun woonwensen: “We moeten alles uit de kast trekken. Per dorp voldoende bouwlocaties aanwijzen bijvoorbeeld. Het wordt tijd om verder vooruit te denken, zodat ook onze jeugd in hun eigen dorp kan blijven wonen als ze dat willen. Tegelijkertijd moeten we creatiever nadenken over de realisatie van flexibele woonvormen, mantelzorgwoningen, de herbestemming van bedrijfsgebouwen en splitsing van woningen. Mensen met goede ideeën moeten worden geholpen.”

Ook voor andere vraagstukken heeft het CDA creatieve oplossingen. Boogaard: “Denk aan het vergroten van de hoeveel bomen in onze gemeente. Er is een herplantplicht voor gekapte bomen, maar onze ambitie is echt groter. We willen dat er voor elk kind dat geboren wordt in de gemeente een boom wordt geplant. En voor elk huis dat gebouwd wordt twee bomen. Zo dragen we samen op een positieve manier bij aan vergroening.” Ook verenigingen kunnen bij het CDA natuurlijk niet ontbreken. Boogaard: “Samen met verenigingen willen we een sport- en cultuurpas ontwikkelen waarmee inwoners voordelig kennis kunnen maken met allerlei sport- en cultuursoorten. Dat is positief voor verenigingen én inwoners.”

Het hele programma leest u hier: https://www.cda.nl/zuid-holland/hoeksche-waard