Van Een Afstand Bekeken

Cornelis de Graaf woont in Frankrijk, maar als oud-Hoeksche Waarder volgt hij de lokale politiek op de voet. Elke maand geeft hij zijn visie op belangrijke ontwikkelingen.

EXTREEM HOGE KOSTEN VOOR INHUURKRACHTEN GEMEENTE HOEKSCHE WAARD

De gemeenteraad klaagt al enkele jaren over de hoge kosten die gemoeid zijn met het inhuren van externe krachten. De raad ziet een exorbitante kostenpost en vraagt zich af, of externen niet te pas en te onpas door de gemeente worden ingehuurd. Over de jaren 2019 en 2020 ziet de raad de kosten voor externe inhuur alleen maar stijgen. Daarom heeft de raad haar eigen Rekenkamer verzocht hier een onderzoek naar te laten doen via een Quick Scan.

De conclusie van de Quick Scan is niet mals. Zo blijkt, dat de gemeente geen beleid heeft geformuleerd voor externe inhuur. Dat kan het College van B&W zich aanrekenen. De externe inhuur van de gemeente bedraagt 70% meer dan vergelijkbare gemeenten, zoals bijv. de heringedeelde gemeente Goeree Overflakkee. Dat heeft de Rekenkamer laten uitzoeken bij 5 referentiegemeenten die een herindeling hebben doorgemaakt. De kosten voor externe inhuur na de herindeling in 2019 stijgen naar 11,6 mln euro. In 2020 is dat gestegen naar 13,5 mln euro, terwijl in de begroting 2020 is voorgehouden dat deze kosten omlaag zouden gaan. Kortom: de gemeente houdt zich niet aan afspraken en dat is een kwalijke zaak en schaadt het vertrouwen in het College van B&W. Raadsleden behoren het College van B&W te controleren en zullen nu moeten ingrijpen. Want er is, zacht gezegd, een loopje genomen met de gemeenteraad.

In de Quick Scan is terug te lezen, dat de verantwoording voor het inhuren van externe krachten van het ambtelijke directieteam is verlegd, zeg maar is gedecentraliseerd, naar de ambtelijke teammanagers. Dan gaat de besluitvorming minder stroperig en bevordert vooral de snelheid van inhuren. Het is o.a. misgegaan, stelt de Quickscan, omdat de teammanagers minder zicht hebben op de tarieven die in de markt gebruikelijk zijn en de « fee » die door externe bureaus wordt gevraagd. Kortom: het ambtelijk directieteam verwacht van hun teammanagers om een werelduurrecord op de fiets te vestigen en ze geven als gereedschap mee een racefiets met vierkante wielen. Prettige wedstrijd ! Maar nog erger is, dat er dan feitelijk niemand verantwoordelijk is en dat is hier aan de orde. De gemeenteraad heeft inderdaad een flinke appel te schillen met het College van B&W, want ook hun geloof-waardigheid staat op het spel. Nu het spel is gespeeld dat noch het ambtelijk directieteam en noch de teammanagers verantwoordelijk zijn, blijft voor de gemeenteraad een lastige keus over. Daarnaast zal de gemeenteraad goed beleid voor inhuurkrachten moeten gaan opstellen conform de aanbevelingen van de Quick Scan. Onderdeel van dat beleid moet zijn, dat de gemeente Hoeksche Waard veel meer werk moet maken met het invullen van nog openstaande vacatures. Kortom : van de gemeenteraad wordt nu een zeer krachtdadig optreden verwacht, want ze hebben met zich laten sollen. Ik wens de gemeenteraad hierbij veel wijsheid toe !

Als altijd steeds tot Uw dienst en met alle democratische genegenheid voor de inwoners van de Hoeksche Waard sec!

Cornelis de Graaf