Patrijzeninventarisatie weer van start

Eerder dan voorgaande jaren gaan vrijwilligers weer op pad om te inventariseren waar in de Hoeksche Waard nog patrijzen voorkomen. Ze doen dat voor het vijfde achtereenvolgende jaar. Als bekend is waar patrijzen zitten, dan kan met agrarisch
natuurbeheer en andere maatregelen het leefgebied voor deze boerenlandvogel worden verbeterd.
Waarom nodig?
Er zijn nog maar weinig patrijzen in de Hoeksche Waard. De coöperatie voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard CCHW zet zich samen met onder andere stichting Rietgors, het Hoekschewaards Landschap en vrijwilligers in voor de patrijs. Hiervoor is het erg belangrijk dat de gebieden waar nog patrijzen voorkomen goed in kaart worden gebracht. Dan kunnen ze het leefgebied beschermen en met maatregelen verbeteren.
Goede camouflage
De patrijs laat zich niet gemakkelijk zien. Zijn grijs met bruin gestreepte verenpak vormt namelijk een goede camouflage. Vrijwilligers lopen de komende weken rond zonsopgang of zonsondergang enkele keren met een mp3 speler door de polder en laten daar het geluid van een patrijzenhaan horen. In februari gaan patrijzen op zoek naar een partner en een eigen territorium. Wanneer de mannetjes een concurrerende haan denken te horen, laten ze direct goed van zich horen. De vrijwilligers weten dan genoeg: hier zitten patrijzen. Door de zachte winter zijn de patrijzen wat eerder in voorjaarsstemming. Daarom starten ze wat eerder dan vorige jaren met de inventarisatie.
Samen voor de patrijs
Op basis van de inventarisatie kan CCHW gericht boeren ondersteunen om het leefgebied van patrijzen te verbeteren. Dat kan door het aanleggen akkerranden die ook in de winter blijven staan en vogelakkertjes die voedsel en dekking bieden. Maar er zijn ook verschillende ‘keverbanken’ aangelegd, op agrarische percelen en stukken grond in beheer bij het Hoekschewaards Landschap (HWL). Keverbanken zijn hogere stroken grond van 3 meter breed die worden ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel. Doordat ze wat hoger liggen zijn ze ook wat droger. Hier vinden patrijzen en andere vogels voedsel in
de vorm van insecten, én een veilige broedplek. De keverbanken worden namelijk niet met machines bewerkt en bieden jaarrond dekking tegen roofvogels. Deze maatregelen zijn mogelijk doordat de provincie Zuid-Holland hiervoor aan CCHW subsidie heeft toegekend.