Partij voor de Dieren reikt oorkonde uit voor inzet behoud damherten in Hoeksche Waard

Op Valentijnsdag, 14 februari a.s., zal een oorkonde van mededogen worden uitgereikt aan de actiegroep voor behoud damherten in de Hoeksche Waard. Ook het gemeenteraadslid Maurice Pahladsingh krijgt een oorkonde uitgereikt vanwege zijn politieke inzet in de gemeenteraad voor het behoud van de damherten in de Hoeksche Waard.

De actiegroep heeft zich met veel overgave ingezet om afschot van de damherten, die in de Hoeksche Waard leven, te voorkomen! De meeste inwoners van de Hoeksche Waard keren zich tegen de uitroeiing van de damherten in hun gemeente.

Een motie van raadslid Maurice Pahladsing van de lokale partij Voorwaarts Hoeksche Waard, waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen om de in de Hoeksche Waard levende damherten niet af te schieten, is met algemene stemmen in de gemeenteraad aangenomen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland zal de oorkonde uitreiken op het gemeentehuis in Oud Beijerland. De uitreiking vindt plaats om 15.00 uur.

De pers is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na de uitreiking is er gelegenheid tot het stellen van vragen.