Oordeelsvormende vergadering dinsdag 8 februari

Het zwembadcomplex aan de Meestooflaan uitbreiden met een 250 meter verharde baan. Wat vinden de fracties van de politieke partijen in de raad hiervan? Of van het voorstel om nieuwbouw van 67 woningen in Puttershoek mogelijk te maken?  Dinsdagavond 8 februari spreekt de raad onder andere over deze voorstellen van het college. De vergadering start om 19.30 uur.

Uitbreiding van modewinkel in Zuid-Beijerland

Een modezaak aan de Gravin Sabinastraat wil zijn pand graag uitbreiden om zo in te kunnen spelen op marktontwikkelingen in de modebranche. Het college wil hier graag aan meewerken, omdat zij ook mogelijkheden ziet om de inrichting van het gebied meteen te verbeteren. Het plan heeft ter inzage gelegen voor reacties. Er is onder meer een reactie gekomen (zienswijze) van een omwonende. Hij kan zich vinden in de wens voor uitbreiding, maar dit moet niet leiden tot verminderd woongenot. De eigenaar van de modezaak en de omwonende gaan nu samen invulling geven aan de uitwerking van het plan.

Vergunningen goedkeuren

Het college mag beslissen of zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning goedkeurt. Wanneer de aanvraag niet past in het bestemmingsplan, kan het college besluiten af te wijken van het bestemmingsplan. In bepaalde gevallen kan dat alleen met instemming van de raad. Bij welke aanvragen wil de raad invloed? Onder meer daarover spreken de fracties op 8 februari.

Vergadering online volgen

U kunt de bijeenkomst op dinsdag 8 februari live online volgen via de website van gemeente Hoeksche Waard. De uitzending begint om 19.30 uur. De gehele agenda en de stukken voor de bijeenkomst vindt u bij `Agenda´s & Vergaderstukken´. Klik op de datum dinsdag 8 februari.