Lokalen Hoeksche Waard wil voorstel zwembad Numansdorp aanpassen!

De fractie van Lokalen Hoeksche Waard vindt dat het nieuw te bouwen zwembad in Numansdorp niet alleen een wedstrijdbad, maar ook apart doelgroepenbad moet krijgen. “Een nieuw zwembad wordt gebouwd voor de toekomst en moet ca. 40 jaar meegaan. Dan is het noodzakelijk om rekening te houden met de verdere ontwikkeling van het dorp en het belang van deze sportvoorziening voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

Als je een nieuw zwembad bouwt, doe het dan gelijk goed”, aldus fractievoorzitter Hein Verbiest. “Juist voor ouderen en andere doelgroepen geeft een tweede bad mogelijkheden om meer te zwemmen. De watertemperatuur kan dan constant worden gehouden op de juiste temperatuur. Dat is ook veel duurzamer, dan elke keer het water opwarmen en vervolgens weer laten afkoelen.” Voor mensen die banen willen zwemmen of waterpoloën is 30 °C te warm. Ook is het huidige bad niet langer geschikt voor sportwedstrijden, een doorn in het oog van de verenigingen die het bad nu gebruiken. Zij moeten al te lang uitwijken naar andere locaties buiten de Hoeksche Waard.

Lokalen Hoeksche Waard zijn al geruime tijd actief betrokken bij dit dossier. Er zijn verschillende initiatieven genomen om verenigingen meer te laten aansluiten bij het proces. Daarnaast is in diverse debatten in de raad het grote maatschappelijk belang van (zwem-)sport onderstreept en concreet gemaakt. Ook is op ons initiatief door de Raad om een MKBA gevraagd; een instrument die de maatschappelijke meerwaarde beter inzichtelijk maakt.

“We zijn in gesprek gegaan met andere partijen in de Raad om een gezamenlijk amendement te maken op het voorstel van het college. Het college heeft de keuze bij de Raad neergelegd, dus vanuit de Raad moet het initiatief komen!”, zegt Verbiest. Behalve de keuze voor twee bassins, moet ook de omvang van het wedstrijdbad worden bepaald en de financiële dekking worden aangegeven. “Het is belangrijk om in de huidige Raadsperiode een besluit te nemen. Daar hebben de verenigingen recht op!”

De wijze van communicatie tijdens het participatieproces heeft tot ophef geleidt. Het college heeft voor het verloop van het laatste deel van het proces excuses aangeboden. Toegezegd is de relatie met de verenigingen en omwonenden voor 24 februari te herstellen; en moet helderheid en duidelijkheid worden gegeven over het raadsvoorstel. Dit gaat het college doen in samenwerking met de sportraad.

“Als LokalenHW zien wij erop toe dat de toezeggingen worden nagekomen en het algemeen belang gediend wordt”, aldus Verbiest.