Doorstart HWzoemt

HW zoemt maakt balans op.

HW zoemt is een collectief van mensen en organisaties die samenwerken aan herstel van biodiversiteit in de Hoeksche Waard. De afgelopen 2 jaar waren extreem moeilijk omdat elkaar ontmoeten vanwege corona bijna niet mogelijk was. Reden om de balans op te maken. Wat is er bereikt en is het de moeite waard om door te gaan met HW zoemt?

Collectief

HW zoemt is ontstaan op initiatief van de gemeente Hoeksche Waard. Tal van organisaties sloten zich aan bij dit initiatief en er ontstond een vruchtbare samenwerking tussen natuurorganisaties , overheden, organisaties op het gebied van landbouw en tuinieren, imkers, dorpsverenigingen en burgers met een warm hart voor biodiversiteit.

Iedereen was doordrongen van het belang van herstel van biodiversiteit en zette zijn beste beentje voor. Plannen om tot concrete acties te komen zagen het licht. Er moesten ecologische verbindingen komen. Wegen voor de natuur. Verbindingen van goed beheerde bermen, oevers en dijken die planten en dieren de gelegenheid gaven om zich te verplaatsen op zoek naar een nieuw leefgebied of een partner.

De plannen van HW zoemt kregen ook landelijke erkenning. De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel beloonde HW zoemt met een bijdrage uit het innovatiefonds. Een hart onder riem en een financiële impuls van 25.000 euro.

Resultaten

Corona gooide roet in het eten. Alle activiteiten gericht op voorlichting en bewoners betrekken bij biodiversiteit moesten worden geschrapt. Besprekingen moesten veelal digitaal en dat schept afstand in plaats van een band. Toch ontstond er een hechte samenwerking en achter de schermen werd hard gewerkt met mooie concrete resultaten.

Beheerders van bermen en dijken, zoals de natuurbeheerders, het waterschap en de gemeente bleken bereid tot een aanpassing van het beheer. Meer op biodiversiteit gericht en dat was een mooie stap in de richting de zo vurig gewenste ecologische verbindingen.

In het oosten en het westen van de Hoeksche Waard zijn bomen en bosjes met struiken aangeplant. Inheemse soorten die een impuls aan biodiversiteit geven. Bij elkaar bijna 2000 stuks. De ecologische verbindingen winnen hierdoor aan kwaliteit.

Doorstart

Een klein kernteam evalueerde het prille bestaan van HW zoemt en kwam tot de conclusie dat we door moesten gaan. Een plan van aanpak voor de doorstart zag het licht. In een voorjaarsconferentie presenteren we het plan en kijken we of er draagvlak is voor concrete acties. De conferentie is op 22 maart vanaf 19.30 uur in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp. Iedereen is welkom. Mensen die mee willen denken en doen kunnen zich aanmelden via info@hwzoemt.nl

Doorgaan is belangrijk voor het noodzakelijke herstel van biodiversiteit. HW zoemt gaat er voor.

Nadere informatie Joost Kievit, telefoon 078 6731522, email kievitjoost@gmail.com