De Bibliotheek Hoeksche Waard en SeniorWeb: samen sterker

De Bibliotheek Hoeksche Waard en SeniorWeb gaan samen de strijd aan tegen digitale onwetendheid. De digivrijwilligers die onder meer de computercursussen en gratis inloopuren verzorgen voor mensen met computervragen, worden ondersteund door SeniorWeb. Via de website van SeniorWeb zijn de computercursussen van de Bibliotheek beter te vinden op internet. De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door de directeurbestuurders van de bibliotheek Nell Schuijff en Marieke Montenarie en door Hans Straatman van SeniorWeb.
De expertise en kennis die bij beide organisaties aanwezig is, maakt dat digitaal minder vaardige volwassenen beter geholpen kunnen worden om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Dit geldt voor het gebruik van digitale apparaten als de smartphone, laptop/pc en tablet. Maar ook op het gebied van online veiligheid en privacy bieden ze hulp.
De Bibliotheek Hoeksche Waard biedt al jaren succesvolle cursussen voor minder digivaardige inwoners van de gemeente. Doordat steeds meer zaken, vooral ook met de overheid, geregeld moeten worden via de computer is de vraag naar instructie op dit gebied alleen maar groter geworden. Ook is er veel vraag naar hulp en tips bij het gebruik van smartphone, tablet en e- reader. Men kan hiervoor terecht bij het gratis digitaal inloopuur op de diverse locaties van de bibliotheek.

Senioren steeds vaker online
Ondanks dat er naar schatting nog circa één miljoen mensen in Nederland digibeet zijn, waaronder veel laagopgeleiden en ouderen, neemt het aantal senioren dat online actief is jaarlijks wel toe. Zo is er in de afgelopen vijf jaar een toename van
maar liefst 77% in internetgebruik onder 75-plussers te zien. Beginnende internetters kunnen voor het leren van basisvaardigheden, én meer, terecht bij de bibliotheken in heel Nederland.
Op de foto v.l.n.r.: Hans Straatman (SeniorWeb), Marieke Montenarie (De Bibliotheek HW) en Nell Schuijff (De Bibliotheek HW)