Constructief Hoeksche Waard wil locatiekeuze bouw zwembad in Numansdorp voorleggen aan de inwoners

Het zwembad in Numansdorp is dringend aan vervanging toe, maar voor er een besluit genomen kan worden worden, moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden, volgens het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen. Zo dient o.a. een verkeerskundig onderzoek uit te wijzen of het verkeer op een verantwoorde manier afgewikkeld kan worden. Pas dan volgt er een go of no go.

Voor Constructief Hoeksche Waard is deze locatie een no go, omdat er absoluut geen garanties gegeven kunnen worden voor een fatsoenlijke verkeersafwikkeling. Het onderzoeksrapport is vooral gebaseerd op aannames dan op concrete feiten die garant staan voor een goede verkeersafwikkeling. Het onderzoek vond ook nog eens plaats in coronatijd wat niet echt representatief genoemd kan worden voor de structurele verkeersbewegingen. Dat maakt het natte vingerwerk nog erger. De inwoners gaan hier alleen nog maar meer last van krijgen dan er al is Numansdorp.

De totale verkeerssituatie in en rond het dorp baart de inwoners grote zorgen en er is nog steeds geen zicht op een totaalplan, terwijl er steeds meer bouwplannen op tafel komen. Alles wordt weer doorgeschoven naar de nieuwe raad.

We zouden toch ook de stelregel “eerst bewegen, dan bouwen” toepassen? Dat blijkt wederom slechts een selectief standpunt te zijn, want voor het zwembad wordt dit niet toegepast.

Tot onze verbazing is een groot deel van de raadsleden zomaar voor een go, terwijl ze daar geen concrete onderbouwing voor kunnen geven. Er wordt gesteld dat alles erop gericht moet zijn om de inwoners te overtuigen. Met die opdracht is de wethouder op pad gestuurd. Dat is echter de omgekeerde wereld. Volksvertegenwoordigers moeten het college controleren of de plannen kloppen en uitvoerbaar zijn.

De raadsleden moeten dus zelf overtuigd zijn dat het klopt in plaats van de inwoners. Waar zijn anders verkiezingen voor? De verbetering van de verkeerssituatie van Numansdorp vraagt doortastend handelen van het college, die haar verantwoording niet mag afschuiven naar de gemeenteraad, aldus Werner de jong.

Wij zien graag een volwaardig zwembad gebouwd worden, dat belangrijk is voor de hele Hoeksche Waard, maar niet ten koste mag gaan van het algemeen belang van de inwoners. De locatie aan de Wethouder van der Veldenweg is verkeerstechnisch en strategisch gezien de meest geschikte plaats voor het sportcluster om het dorp te kunnen vrijwaren van een substantiële toename van de verkeersdrukte.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat een verzoek om die locatie als alternatief te onderzoeken nog steeds wordt afgewezen, terwijl de voormalige gemeente Cromstrijen daar wel een AZC wilde gaan bouwen.

Hoe door de gemeente Hoeksche Waard tot nu toe met dit dossier omgegaan wordt, verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Als iedereen van meet af aan gedaan had wat er moest gebeuren, dan hadden er nu al heipalen de grond in kunnen gaan. En het is helemaal niet zo moeilijk.

Vanwege de grote impact van dit plan vinden wij dat de mening van alle inwoners hierbij betrokken moet worden om aan participatie optimaal invulling te geven. Inwoners kunnen daarvoor onderstaande petitie ondertekenen aldus Constructief Hoeksche Waard

Klik op deze link voor het tekenen van de petitie: Geen Zwembad aan de Meestooflaan! (avaaz.org)