Constructief Hoeksche Waard: Wij begrijpen niet waarom een andere locatie voor een nieuw zwembad geen optie is

Het raadsvoorstel voor het nieuwe zwembad in Numansdorp slaat de (duik)plank volledig mis door,
tot verrassing van iedereen, te komen met een onwerkbaar concept in plaats van met een oplossing
die aan alles en iedereen recht doet aldus Constructief Hoeksche Waard. In de raadsvergadering van oktober 2020 heeft de partij de suggestie aan de wethouder gedaan om de locatie aan de buitenkant van de
oostelijke randweg in het onderzoek mee te nemen. “Er ligt langs de Wethouder van de Veldenweg
namelijk een mooi stuk gemeentegrond van ca. 5 ha. De wethouder wees dit niet af, maar vond dit
nu nog niet aan de orde. Wij vragen ons af wanneer het onderzoeken van die alternatieve locatie wel
een keer aan de orde is, nu er weer een rampzalig voorstel aan de raad wordt voorgelegd.
In de gemeenteraad van Cromstrijen hebben wij deze locatie bij de oostelijke randweg ook al
gesuggereerd”, aldus Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard. Toen is dit ook niet
meegenomen in het onderzoek. De wethouder gaf toen als enige reactie dat er geen infrastructuur
ligt. Dat is heel vreemd, omdat er op die locatie destijds een nieuw AZC gepland werd wat
uiteindelijk niet door is gegaan. Voor de aanleg van een AZC moet er ook een infrastructuur komen.
Dat was dus in onze ogen gewoon een broodje aapverhaal.
Het besluit voor een nieuw zwembad is door de gemeenteraad van Cromstrijen doordacht genomen,
omdat er in het belang van de inwoners en verenigingen een belangrijke motie en amendement aan
toegevoegd zijn. De motie regelt dat de gemeente zich moet inspannen voor een juiste inpassing van
alle gebruikers in de betreffende locatie en in gesprek te blijven met de omwonenden. Het is
duidelijk dat er geen of onvoldoende gevolg aan de motie gegeven is.
Het amendement gaf voorwaarden mee voor een go/no go moment. Er moet 80% van het terrein
beschikbaar blijven voor de huidige gebruikers en een verkeerskundig onderzoek moet uitwijzen dat
het verkeer op een verantwoorde wijze afgewikkeld kan worden. Aan al deze voorwaarden wordt
niet voldaan. Luister daarvoor ook naar de vele insprekers over dit onderwerp. Het is dus no go.
De ontwikkeling van de verkeersproblematiek in Numansdorp is voor iedereen een doorn in het oog
geworden. Dit zwembad op het voormalig geplande AZC-terrein aanleggen is de beste optie om het
dorp verkeerstechnisch niet nog meer te belasten en om er een volwaardig zwembad aan te kunnen
leggen wat van deze tijd is. Dit college is immers zelf met het voorstel gekomen voor een groter
zwembad dan waarvoor de Gemeente Cromstrijen destijds besloten heeft, omdat dit in een
onderzoeksrapport geadviseerd werd. In de raadsvergadering waren er heel wat fracties die graag
een groter zwembad aangelegd zien worden wat voor de hele Hoeksche Waard belangrijk is. Wat
het college nu voorstelt komt ongeloofwaardig over en is een zwaktebod.
Dit raadsvoorstel is inderdaad, zoals de zwemvereniging ook aangaf, niet van deze tijd en het kopen
van extra tijd om de participatie beter vorm te geven, lost de problemen niet op, integendeel dit
zorgt alleen maar voor meer vertraging, terwijl het oude zwembad schreeuwt om vervanging.
Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeenteraad binnenkort een verstandige beslissing zal nemen nu
het college het voorstel daar heeft neergelegd.