VVD Hoeksche Waard springt in de bres voor ondernemers

VVD Hoeksche Waard doet een uitdrukkelijk beroep op burgemeester van Hemmen om binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid te pleiten om het initiatief van de veiligheidsregio Utrecht te volgen om meer rekening te houden met ondernemers in deze coronacrisis.
De huidige lockdown heeft verstrekkende gevolgen voor ondernemers. Daarom roept burgemeester Dijksma namens 26 Utrechtse burgemeesters het kabinet op oog te hebben voor de zware last die winkeliers en andere getroffen ondernemers nu moeten dragen. Bij het kabinet is aangedrongen op het ontwikkelen van perspectief voor ondernemers. Ook andere gemeenten en regio’s dringen bij het kabinet aan op een plan voor de lange termijn.

Steun onze ondernemers
Perspectief voor de winkeliers, horeca en andere bedrijfstakken is hard nodig nu zij zo hard worden getroffen door de huidige coronamaatregelen, vindt VVD Hoeksche Waard. Fractievoorzitter Arnold de Man heeft daarom burgemeester Van Hemmen gevraagd om binnen de Veiligheidsregio Zuid-HollandZuid te pleiten voor het volgen van het Utrechtse initiatief.
“Het water staat veel ondernemers aan de lippen en de compensatiemaatregelen zijn lang niet altijd toereikend. De VVD vindt het belangrijk dat er geen ondernemers meer tussen wal en schip vallen en dringt aan om snel een verantwoorde versoepeling van de bestaande maatregelen in gang te zetten.”, aldus de Man.