VVD Hoeksche Waard presenteert verkiezingsprogramma

VVD Hoeksche Waard presenteert haar
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 met de titel:
Hoeksche Waard blijft goed wordt beter. Het programma staat bol van ambities en concrete
plannen om die ambities te bereiken.
Lijsttrekker Arnold de Man uit Strijen geeft aan wat de prioriteiten zijn voor de VVD: “We hebben
belangrijke thema’s om de komende vier jaar hard aan te werken zoals extra woningbouw, lokale
economie, werkgelegenheid, duurzaamheid, mobiliteit en recreatie. Het vraagt politieke moed om
vooruitgang te boeken. De VVD pakt die handschoen graag op.” Hij vervolgt: “Wij zetten ons in om de
Hoeksche Waard voor jong en oud dynamischer, levendiger en beter bereikbaar te maken en
tegelijkertijd de unieke kwaliteiten van ons mooie eiland te behouden. Kortom: we bewaren het goede
en creëren nieuwe tradities. Een moderne gastvrije, innovatieve en ruimdenkende gemeente
Hoeksche Waard, waar inwoners zelf keuzes voor de toekomst kunnen maken”.
Het programma is zorgvuldig tot stand gekomen. De fractieleden, ondersteund door burgerraadsleden
en kandidaten uit het talentenklasje, hebben de afgelopen periode vele gesprekken gevoerd met
ondernemers, inwoners, belangenorganisaties, verenigingen en overige belanghebbenden om te
horen wat er leeft en waar de prioriteiten liggen.
De Man: “Al die gesprekken leidden voor ons tot de conclusie dat we een visie voor minimaal de
komende tien jaar moeten ontwikkelen. Wij noemen dat De Hoeksche Stip. Daarin beschrijven we hoe
wij de Hoeksche Waard over tien jaar zien. En omdat VVD-ers optimistisch zijn en echte doeners
hebben we ervoor gekozen om in ons verkiezingsprogramma vooral te vertellen hoe we die visie gaan
realiseren. Oftewel: we gaan aan de slag om de Hoeksche Waard nog beter te maken”.
De verkiezingsslogan is dan ook een logische, volgens De Man. “De slogan dekt de lading volledig.
De Hoeksche Waard is een prachtige gemeente waar veel goed is en goed gaat. Maar we hebben
ook een aantal uitdagingen om aan te pakken, zodat het nog beter wordt.”
Het verkiezingsprogramma is vanaf vandaag te lezen op de website: vvdhoekschewaard.nl