Uitbreiding samenwerking Kivido en De Open Hof

Donderdag 27 januari werd een belangrijke handtekening gezet onder een
nieuwe overeenkomst tot samenwerking tussen Kinderopvang Kivido en De
Open Hof in Oud-Beijerland.
Met ingang van 1 maart 2022 vindt er uitbreiding plaats van deze
samenwerking met drie ochtenden per week voor de voorschoolse opvang van
leerlingen van de naastgelegen basisschool De Kriekenhof.
Precies twee jaar geleden startte de samenwerking tussen Kinderopvang Kivido en De
Open Hof in Oud-Beijerland met drie middagen per week ten behoeve van de
buitenschoolse opvang. Kivido heeft ook opvang in de naastgelegen basisschool De
Kriekenhof. Deze school groeit echter aanzienlijk en heeft aangegeven dat er sprake is
van ruimtegebrek. Kivido zocht wederom contact met De Open Hof met het verzoek om
de samenwerking uit te breiden met drie ochtenden per week van 07.00 tot 09.00 uur
ten behoeve van voorschoolse opvang. Tevens is er ook behoefte aan een extra ruimte.
Na enkele plezierige en constructieve gesprekken is de overeenkomst tot stand gekomen.
Naast de “Creazaal” gaat Kivido nu ook de “Knutselzaal” gebruiken. De uitbreiding heeft
geen consequenties voor de andere gebruikers van deze ruimten. De samenwerking
tussen Kivido en De Kriekenhof blijft ook nog gehandhaafd.
Zowel De Open Hof als Kivido vinden samenwerking belangrijk, zeker waar het gaat om
bijvoorbeeld gemeenschappelijk gebruik van ruimtes voor een maatschappelijk belang, in
dit geval buitenschoolse opvang.
De Open Hof richt zich o.a. op de samenleving om zich heen en wil een ontmoetingspunt
voor de buurt en het dorp zijn. Daarbij wordt gezocht naar samenwerking met andere
partijen. Het gebouw is geschikt voor allerlei activiteiten en mag samen met anderen ten
volle worden benut. Hierbij wordt rekening gehouden met de primaire doelstellingen van
de kerkelijke gemeente.
Kivido heeft in de Hoeksche Waard inmiddels 15 BSO locaties in 7 dorpen. De missie van
Kivido: Lekker in je vel, bij Kivido kan dat wel.
Scriba Protestantse Gemeente te Oud-Beijerland
W. van Vlietstraat 2a, 3262 GM Oud-Beijerland
Postbus 1319, 3260 AH Oud-Beijerland
0186 -616363 / 06-12200685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl
De Open Hof heeft ruimtes die ‘s avonds, in het weekend en doordeweeks op andere
momenten van de dag, gebruikt worden voor activiteiten van en met jongeren en die qua
uitstraling precies passen bij de behoefte van Kivido. Een leuke, lichte ruimte met
voldoende mogelijkheden en aangrenzend een knutselzaal, een keukentje en tevens
dichtbij het park; kortom er is voldoende ruimte voor de kinderen om te relaxen voor en
na een drukke dag op school.
Kivido heeft in De Open Hof een eigen ingang direct tegenover een grote speelplek in het
Laningpark.
Bij de ondertekening waren aanwezig Stefanie Verrijp, directeur Kivido en namens De
Open Hof Peter van der Wel en Hugo Crucq, beiden kerkrentmeesters en de koster Arie
Maaswinkel.