Samenwerking bibliotheek HW en welzijn HW

Twee kunnen meer dan een: Bibliotheek Hoeksche Waard en Welzijn Hoeksche
Waard formaliseren hun samenwerking.


Bibliotheek Hoeksche Waard en Welzijn Hoeksche Waard zijn organisaties die werken
aan zelfredzaamheid van inwoners en activiteiten organiseren die mensen helpen bij
hun deelname aan de samenleving. Daarin werkten zij al jaren regelmatig samen en om
die samenwerking te verstevigen, is deze op 16-12-2021 geformaliseerd.
Directeur Marieke Montenarie van Bibliotheek Hoeksche Waard: “De Bibliotheek
Hoeksche Waard vindt dat ieder mens het recht heeft te leren lezen en schrijven, digitaal
vaardig te zijn en vrije toegang moet hebben tot informatie en cultuur. Op deze manier
kan iedere burger zo goed mogelijk bijdragen aan een krachtige en democratische
samenleving.” “Wij ondersteunen actief de zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling
en participatie in de kernen,” onderstreept mededirecteur Nell Schuijff. “En wij zetten ons
in voor zinvolle culturele vrijetijdsbesteding voor alle Hoeksche Waarders.”
Hiermee komen De Bibliotheek Hoeksche Waard en Welzijn Hoeksche Waard heel dicht
bij elkaar. “Welzijn Hoeksche Waard gaat uit van de kracht en mogelijkheden van
mensen. Ons startpunt is altijd wat iemand (nog) wél kan, want iedereen heeft talenten
en die boren we aan,” zegt directeur-bestuurder van Welzijn Hoeksche Waard Vera
Hersbach. “We stimuleren inwoners om initiatieven te nemen, vrijwilligerswerk te doen,
activiteiten te organiseren en actief te zijn. Door meer samen te werken kunnen we
elkaar in dit belangrijke, preventieve werk versterken.”
Deze samenwerking zal zich laten zien in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van
activiteiten die passen bij beide organisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan activiteiten
op het gebied van taalvaardigheid, digitale vaardigheden, cultuur en zorgen dat iedereen
kan meedoen. Beide organisaties zullen gebruik gaan maken van elkaars faciliteiten en
kennis, waardoor op meer plekken voor meer mensen meer te doen zal zijn.

Fotobijschrift: De samenwerkingsovereenkomst is op 16-12-2021 ondertekend door
Marieke Montenarie en Nell Schuijff van Bibliotheek Hoeksche Waard en door Vera
Hersbach van Welzijn Hoeksche Waard.