Oordeelsvormende vergadering dinsdag 18 januari

Nieuwe appartementen aan de Ooststraat in Oud-Beijerland. Wat vinden de fracties van de politieke partijen in de raad hiervan? Of van de nieuwe regels voor het inzamelen van afval in de gemeente? Dinsdagavond 18 januari spreekt de raad onder andere over deze voorstellen van het college. Dit gebeurt in 2 vergaderingen die gelijktijdig plaatsvinden.

Oordeelsvormende vergadering Fysiek domein, Bestuur en middelen

In deze bijeenkomst praat de raad onder meer over: 3 bestemmingsplannen, een vergunning voor een nieuw appartementengebouw en de rapportage van de Rekenkamer Hoeksche Waard over het inhuren van externen door de gemeente.

Uitkoop woningen onder hoogspanningstracé

Als je in Nederland onder een hoogspanningslijn woont is het sinds 2017 mogelijk om je – onder bepaalde voorwaarden – uit te laten kopen door de gemeente. In gemeente Hoeksche Waard willen bewoners van 4 percelen gebruik maken van de regeling. Om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw kan worden gebouwd op deze plekken, stelt het college de raad voor om deze grond te herbestemmen als agrarisch en groen.

Oordeelsvormende vergadering Sociaal domein, Duurzaamheid en Economie

In deze bijeenkomst geeft de raad zijn mening over looncompensatie voor zorgpersoneel Wmo, over een zienswijze op de begroting van de dienst Gezondheid en Jeugd en over de Participatievisie van de gemeente.

Meer salaris voor zorgpersoneel Wmo

Zorgmedewerkers die werken onder de wet Maatschappelijke opvang krijgen er per 1 januari 1,13% salaris bij. Dit geld wordt beschikbaar gesteld vanuit het Rijk aan gemeenten. Het is echter aan de gemeenteraad of dit geld inderdaad aan salarisverhoging mag worden besteed (budgetrecht).

Bijeenkomsten online volgen

Op dinsdag 18 januari kunt u de bijeenkomsten via de website van gemeente Hoeksche Waard live online volgen. Klik op `Rechtstreekse uitzendingen & Geluidsverslagen´. De uitzendingen beginnen om 19.30 uur. De hele agenda en de stukken bekijken? Klik op `Agenda´s & Vergaderstukken´ en daarna op de datum dinsdag 18 januari.