Minder zwerfvuil door ander bermbeheer

Water Natuurlijk krijgt regelmatig vragen over zwerfvuil op bermen en oevers van het waterschap. Er is goed
nieuws te melden. De verandering in het bermbeheer die is ingezet, is niet alleen goed voor biodiversiteit. Ook
het probleem van het zwerfvuil vermindert.

Zwerfvuil
Het is een hardnekkig probleem. Zwerfvuil, vooral veel verpakkingsmateriaal, komt terecht in de bermen en
watergangen van het waterschap. Met het schoonmaken van de sloten komt plastic, blik en ander afval weer in
de berm terecht. Met het oude bermbeheer kwam de klepelmaaier langs. Deze maaimachine slaat planten en
zwerfvuil in kleine stukjes, vermengt het en zo blijft het achter in het milieu. Ongewenst natuurlijk.
Het waterschap heeft weinig invloed op het gedrag van mensen en daar ligt de belangrijkste oorzaak. Wel
bepaalt het waterschap hoe ze de bermen beheert. En daar is een verandering aan de gang. Mede op
aandringen van Water Natuurlijk krijgen steeds meer bermen een op biodiversiteit gericht beheer.

Bermbeheer
Het nieuwe bermbeheer van het waterschap Hollandse Delta is gericht op herstel van biodiversiteit.
Verzamelen en afvoeren van maaisel is hiervoor nodig. Het heeft als gevolg: minder meststoffen in de bodem
en de variatie aan planten en insecten neemt geleidelijk aan weer toe. Deze omschakeling vraagt tijd.
Bedoeling is dat dit jaar 60 % van de ongeveer 3200 kilometer berm een nieuw beheer krijgt.
Met het maaisel verdwijnt ook het zwerfvuil uit de berm . Een verantwoorde verwerking van het afval is dan
wel een voorwaarde. Medewerkers van het waterschap verzekeren ons dat dat de nodige aandacht krijgt. Een
mooie stap naar een schoner milieu dus.

Opruim acties
Veel mensen trekken zich het zwerfvuil probleem aan en komen in actie. Ze gaan zwerfvuil opruimen. Water
Natuurlijk krijgt dan ook de vraag of het zinvol is om dit op bermen en oevers van het waterschap te doen. Het
antwoord is volmondig “JA”. Apart verzamelen en afvoeren is beter. Het waterschap is blij met deze acties en
kan deze ook ondersteunen door bijvoorbeeld het verzamelde afval in te nemen is ons verzekerd. Zo werken
we samen aan een mooiere toekomst.