D66 Hoeksche Waard presenteert verkiezingsprogramma: een gemeente om trots op te zijn!

D66 presenteert deze week het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Er is veel aandacht voor jeugd, cultuur, duurzaamheid en wonen. Maar centraal staat ook een andere manier van besturen. Inwoners en bedrijven eerder en beter betrekken bij belangrijke besluiten en veel meer in contact staan met wat er speelt in wijken en buurten.
Alleen meepraten of ook meebeslissen?
Het is tijd voor een andere vorm van gemeentebestuur, aldus lijsttrekker Coen Raijer. “Met een paar heftige Corona jaren achter de rug ziet de wereld en dus ook de gemeente er inmiddels heel anders uit. Dat vraagt om een andere kijk op wat onze gemeente nodig heeft en hoe we met elkaar verder gaan. We zien overal dat mensen afhaken op politiek en overheid. Dat kan en moet anders. Wij gaan ervoor dat de gemeente voelt als van ons allemaal. Iets is waar iedereen trots op kan zijn. Dat begint bij eerder en open met elkaar in gesprek gaan. Niet alleen als er een probleem is of er gebouwd wordt in de omgeving, maar
ook over dingen die voor iedereen spelen, zoals de energietransitie of wat er in een wijk speelt”. Als het aan D66 ligt komt er ook jaarlijks een bijeenkomst voor alle inwoners van de Hoeksche Waard waar over belangrijke thema’s wordt gesproken.
Jongeren hebben de toekomst
Jongeren zijn het zat om aan de zijlijn te staan en zitten vaak vol goede ideeën. D66 wil hen de ruimte geven om mee te denken en mee te beslissen over zaken die voor jongeren belangrijk zijn. Om dat concreet te maken wil D66 onder andere een jongerenraad die meer zeggenschap heeft. Ook moet er veel meer aandacht komen voor uitgaan en beleving voor jongeren.
D66 Hoeksche Waard doet er zelf ook alles aan om jongeren de ruimte te geven om mee te denken. Op de lijst staan twee jongeren die een prominente rol spelen. Menno van Diest (20) is campagneleider en staat op nummer 3 op de lijst. Dany de Ronde (20) uit Nieuw Beijerland was voorzitter van de programmacommissie. “Het was erg leuk en verfrissend om samen met ervaren leden en jonge mensen te kijken naar de plannen voor onze gemeente. Ik vind het zelf heel fijn dat jongeren vaak in het programma terugkomen.”

Veel meer aandacht voor cultuur in de Hoeksche Waard
“In de Hoeksche Waard zijn veel verenigingen, groepen en gezelschappen actief op het gebied van muziek, zang en dans. Het zijn culturele activiteiten waar we trots op kunnen zijn en waar we graag een uitvoering van zien. Heel vaak worden die uitvoeringen buiten de Hoeksche Waard georganiseerd in een theater of sportcentrum van een andere gemeente. Wij denken dat de Hoeksche Waard zelf een ‘plaats’ zou moeten hebben voor dat soort zaken. Hetzelfde geldt voor optredens waar Hoeksche Waarders graag naartoe gaan. Voor een concert van de favoriete muziekgroep, cabaret of musical zijn we aangewezen op
Dordrecht, Barendrecht of Rotterdam. Dat zien we graag anders.”, aldus cultuurwoordvoerder Miranda den Tuinder, die ook meeschreef aan het programma. “Hoe ons ‘Cultuurhuis’ er in onze gemeente uit komt te zien willen we in gesprek met inwoners,
verenigingen en de cultuursector gaan bepalen. Maar wat ons betreft komt het deze raadsperiode van de grond!”
Openbaar vervoer waarmee je op tijd op je werk bent
Er liggen genoeg uitdagingen voor de politiek de komende tijd. Het openbaar vervoer heeft dringend aandacht nodig volgens D66. “Het wordt tijd dat we weer in het openbaar vervoer gaan investeren, in plaats van uitkleden zoals dat nu gebeurt,” aldus lijsttrekker Coen Raijer. “Wij vinden dat de dorpskernen bereikbaar moeten blijven met het openbaar vervoer en niet, zoals nu dreigt te gebeuren, alleen maar haltes buiten de dorpen waar iedereen met de fiets naartoe moet.” Ook wil D66 dat er binnen de Hoeksche Waard betere verbindingen komen en dat de dienstregeling beter aansluit op mensen die hier werken. “Je hoort veel
mensen die buiten de Hoeksche Waard wonen en hier werken klagen dat ze gedwongen worden om in de auto te stappen omdat ze anders niet op tijd op hun werk kunnen zijn. Dat kan nooit de bedoeling zijn van modern openbaar vervoer toch? Daar moeten we wat mee.” Ook wil D66 dat er een betere aansluiting komt op de trein en metro. De rails is op veel plaatsen dichtbij in onze gemeente, maar instappen of aansluiten kan niet. Daar willen we mee aan de slag!”
Duurzaamheid en een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers
D66 heeft nog veel meer plannen om de gemeente ook op langere termijn leuk en leefbaar te houden. Zo wil D66 dat de gemeente inwoners en bedrijven helpt om te verduurzamen als dat nodig is. Verder moet ons eiland aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers. “Hoe fijn is het als inwoners van de Hoeksche Waard ook een interessante baan kunnen vinden binnen onze gemeente? Daarom vinden wij het belangrijk dat we innovatieve en duurzame bedrijvigheid naar onze gemeente halen. En we moeten zuinig zijn op ondernemers die hier al bijdragen aan een gezonde economie. D66 wil daarom meer aandacht voor wat
ondernemers nodig hebben en minder regels. Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te bepalen wanneer ze open zijn en hoe ze hun bedrijf willen runnen. Verplicht dicht op zondag is een beperking waarmee je het winkeliers niet makkelijk maakt. Laten we ondernemers en inwoners de vrijheid geven om zelf te beslissen hoe ze hun zondag willen invullen” aldus Coen Raijer.
Wie geinteresseerd is in het hele verkiezingsprogramma van D66 kan dit teruglezen op www.d66.nl/hoeksche-waard/