Constructief Hoeksche Waard vindt dat de gemeenteraad nu de regie inzake de Blaaksedijk over moet nemen!

In januari 2020 heeft de moeder van Bram, die destijds op de Blaaksedijk verongelukt is, op
een indrukwekkende manier en moedig in de gemeenteraad ingesproken. Zij wilde daarmee
een belangrijk signaal afgeven dat dit nooit meer mag gebeuren. Voor Constructief Hoeksche
Waard is het daarom onverteerbaar om te constateren dat twee jaar later de wegsituatie zelfs
onveiliger is geworden en dat de werkgroep en de wethouder voortdurend langs elkaar heen
praten.
De eerste maanden van overleg leken hoopvol, maar na 6 maanden bleek dat het overleg niet meer
naar wens verliep en afspraken niet nagekomen werden. In die periode is Constructief Hoeksche
Waard in beeld gekomen om de werkgroep bij te staan. Zo werden er begin juli 2020 schriftelijke
vragen aan het college gesteld die binnen vier weken beantwoord moesten worden. Er volgde helaas
geen enkele reactie. In september 2020 heeft Constructief Hoeksche Waard aanvullend mondelinge
vragen gesteld, die direct in de raadsvergadering door de wethouder beantwoord moesten worden.
Eén van de vragen luidde waarom de wethouder pas in september samen met het Waterschap de
weg ter plekke is gaan bekijken. Zijn antwoord was dat raadsleden niet naar prietpraat van inwoners
moesten luisteren. Het is absurd dat je zoiets tegen volksvertegenwoordigers zegt, maar het is wel
tekenend voor de huidige impasse, aldus Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard.
Tussen de werkgroep en de wethouder is vervolgens de afspraak gemaakt om na de
wegaanpassingen in november 2021 met elkaar de nieuwe situatie te gaan evalueren. Wij wilden als
volksvertegenwoordiger graag bij de evaluatie aanschuiven om verdere ruis op de lijn te
voorkomen. De werkgroep heeft ons zelfs expliciet daarvoor uitgenodigd. De wethouder weigerde
dit. Dat zegt ons genoeg over de ontstane situatie. Dit is niet bepaald transparant en open wat de
Gemeente pretendeert te willen zijn en in strijd met de integriteit van de democratie.
Die evaluatie is er helaas nooit gekomen, dus de wethouder is de afspraak niet nagekomen. De
werkgroep stuurde ons daarop een brandmail. Op grond daarvan zijn er kortgeleden in een
raadsvergadering weer mondelinge raadsvragen gesteld. De wethouder wist niets van al die mails af
en gaf ook geen antwoord op de vraag wanneer de evaluatiebijeenkomst wordt gepland.
De realiteit is helaas dat de reeds uitgevoerde aanpassingen niet tot het gewenste resultaat hebben
geleid, integendeel de Blaaksedijk is nog gevaarlijker geworden, omdat er totaal niet geluisterd
wordt naar de inbreng van de werkgroep. Kortom, er wordt niets opgelost.
Dit dossier wordt door het college niet goed afgehandeld. Er worden zelfs verkeerde keuzes
gemaakt, die de weg nog onveiliger maken. En er vindt geen juiste participatie plaats.
Constructief Hoeksche Waard zal daarom een beroep doen op alle raadsfracties om in het belang
van de veiligheid van de inwoners de regie over te nemen, door daartoe een gezamenlijke motie in
te dienen. Bij het langdurige dossier inzake de Korteweg heeft de raad ook de regie overgenomen
en laten zien dat dit tot een goed resultaat heeft geleid. Dat moet hier ook lukken, want anders komt
hier niets van terecht. Dat wat Bram destijds is overkomen, mag absoluut nooit meer gebeuren,
maar daar is de werkgroep wel bevreesd voor als er niets aan gedaan wordt!