Waterschap besluit unaniem over oplossing Korteweg

Het bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft op 8 december unaniem ingestemd met verbreding van de Korteweg, aanpassing van de kruispunten en aanleg van een vrijliggend fietspad langs een deel van de Schoutsdijk, de Korteweg en een deel van de Middelsluissedijk-Westzijde. Alle 29 leden stemden voor variant 4+.

Volgens heemraad Wegen Henk van der Drift staat voor het bestuur van het waterschap de verkeersveiligheid van alle weggebruikers voorop: “Het is voor iedereen veel veiliger als er geen fietsers meer rijden op de Korteweg, vandaar dat wij instemmen met een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Korteweg.”

80 km/u en op de kruispunten 50 km/u

De Korteweg wordt verbreed en er komt meer ruimte en overzicht op de kruispunten met de aansluitende wegen inclusief veilige fietsoversteekplaatsen. De snelheid op de Korteweg wordt 80 km/u en bij de kruispunten 50 km/u. De ligging van de Korteweg blijft hetzelfde. De raad van de gemeente Hoeksche Waard had zich al eerder voor deze maatregelen uitgesproken.

Het college gaat nog in gesprek met het college van de gemeente Hoeksche Waard over de definitieve ligging van het fietspad langs de Schoutsdijk. Een afstemming die destijds ook door de gemeenteraad werd aangegeven in hun besluitvormende vergadering van 16 november.

Start aanleg 2023

Met de gemeente, omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden is afgestemd. Gemeente en waterschap gaan nu samen aan de slag. De aanleg start in 2023. De aanleg van een rotonde bij de afrit A29 richting Korteweg en de renovatie van de Heinenoordtunnel kan de aanleg wel nog bemoeilijken want de Hoeksche Waard-west moet uiteraard goed bereikbaar blijven.