Politiek HW: Karel van der Linden (SGP)

Namens de SGP, was Karel van der Linden, te gast bij ons in de studio. Zijn aandacht, qua gemeente richt zich op het Sociaal Domein en dan voornamelijk de Mantelzorg en de Bijstand.

We spraken over het feit dat wij, als maatschappij, het zijn afgeleerd om offers te brengen. Onbaatzuchtigheid is een eigenschap die wij een beetje zijn kwijtgeraakt.

Misschien is het een idee om een verdergaande combinatie te maken tussen burgerschap en mantelzorg. Een soort van Werken der Barmhartigheid.