Per januari 2022 verandert de manier van woonruimteverdeling in de Hoeksche Waard

Voor iedereen die een huurwoning in de Hoeksche Waard zoekt is er belangrijk nieuws. HW
Wonen verandert per januari 2022 de manier van woonruimteverdeling. Op dit moment worden
sociale huurwoningen aan woningzoekenden toegewezen op basis van de hoeveelheid reacties die
zij hebben gespaard. Vanaf 17 januari 2022 worden sociale huurwoningen op basis van de
inschrijftijd van de woningzoekende en loting verdeeld via een nieuwe website:
www.thuisbijhwwonen.nl.
Samen op zoek naar hoe het anders kan
In januari 2021 is HW Wonen samen met woningzoekenden, huurders, leden van het
Huurdersplatform, zorginstellingen, gemeente Hoeksche Waard en Welzijn Hoeksche Waard in
gesprek gegaan over de woonruimteverdeling in de Hoeksche Waard.
Het doel van dit gesprek was om te ontdekken of de huidige regels voor de verdeling van sociale
huurwoningen nog passen bij de behoeften van de woningzoekenden van nu en zo te komen tot een
nieuwe visie op woonruimteverdeling.
De verzamelde input tijdens de bijeenkomsten heeft mede geleid tot de basis voor de nieuwe visie
van HW Wonen op woonruimteverdeling. De input en het visiedocument zijn gebruikt om de nieuwe
regels te bepalen voor de verdeling van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard.
Visie HW Wonen op woonruimteverdeling in de Hoeksche Waard
HW Wonen vindt keuzevrijheid voor de woningzoekende belangrijk. Je hebt het recht te wonen waar
je wilt. Door vooraf duidelijke regels te stellen en achteraf te laten zien wat we doen, zijn we
transparant. De woningzoekende weet waar hij aan toe is en hij weet welke kans hij op een woning
maakt. Dit helpt om de juiste keuzes te maken.
Met duidelijke regels en een gebruiksvriendelijke website hebben woningzoekenden zelf de regie.
Door hen een gelijk speelveld te geven, streeft HW Wonen naar de gelijkwaardigheid van zoveel
mogelijk woningzoekenden. De groep die extra hulp nodig heeft, is hierdoor beperkt van omvang.
Met extra aandacht en maatwerk zorgt HW Wonen ervoor dat ook zij geholpen worden.
Op basis van deze visie is gekeken welk woonruimteverdeelmodel hierop het beste aansluit.
Per 17 januari 2022 worden sociale huurwoningen op basis van inschrijftijd en loting verdeeld
Passend toewijzen blijft de basis. Het werkt als volgt:
De inschrijftijd van de woningzoekende bepaalt wie de woning aangeboden krijgt
De woningzoekende die het langst staat ingeschreven én heeft gereageerd op de woning, staat
bovenaan de kandidatenlijst. Diegene met de kortste inschrijftijd staat onderaan. 80 procent van
onze huurwoningen wordt op deze manier door HW Wonen aangeboden.
Via loting heeft iedereen dezelfde kans op een woning
20 procent van de vrijgekomen huurwoningen in een woonplaats worden geloot. Dit betekent dat
iedereen dezelfde kans heeft op de woning. Het systeem kiest uit alle kandidaten die gereageerd
hebben willekeurig de kandidaat die de woning krijgt aangeboden.
Gespaarde reacties worden per januari 2022 automatisch omgezet naar inschrijftijd
Woningzoekenden die voor 1 januari 2022 gereageerd hebben op het woningaanbod van HW Wonen
hebben reacties gespaard. Deze reacties worden per januari automatisch omgezet naar inschrijftijd.
Iedere gespaarde juiste reactie staat voor 1 week inschrijftijd. Bijvoorbeeld: een woningzoekende
heeft 52 reacties gespaard. Dan betekent dit dat de nieuwe inschrijftijd januari 2021 wordt. Dit is 52
weken voor januari 2022.
Het woningaanbod is per 17 januari 2022 te vinden op: www.thuisbijhwwonen.nl
Op deze geheel nieuwe website is vanaf 17 januari dagelijks het aanbod aan sociale huurwoningen,
vrije sectorwoningen, parkeerplaatsen en garages te vinden. Koopwoningen en bedrijfsruimten blijft
HW Wonen aanbieden via www.hwwonen.nl.
In het kort de voordelen van de nieuwe manier van woonruimte verdeling:
• Frequent aanbod
elke werkdag wordt nieuw aanbod op de website geplaatst en kan er gereageerd worden.
• 24/7 reactiemogelijkheid
er kan 24/7 op het aanbod gereageerd worden. Een woning staat 3 dagen online.
• Woning weigeren zonder ‘sancties’:
er mag een woning geweigerd worden zonder dat dit gevolgen heeft voor de inschrijftijd. Let op:
heeft een woningzoekende een urgentieverklaring, dan heeft het weigeren van een woning wel
gevolgen voor de urgentie.
• Meer transparantie en inzicht:
de website toont hoelang de inschrijftijd was van de kandidaat die een beschikbare woning kreeg
toegewezen.
• Een betere match:
door het invullen van een zoekprofiel en tipberichten (e-mail herinneringen) is nu nog sneller de
gewenste woning te vinden.
Woningzoekenden ontvangen persoonlijk bericht van HW Wonen
Zodra de website online is op 17 januari 2022 ontvangen alle woningzoekenden een e-mail om hun
inschrijving op de nieuwe website te activeren. Na het activeren van hun inschrijving kunnen zij
reageren op het woningaanbod via www.thuisbijhwwonen.nl.
Extra goed om te weten: het woningaanbod in december 2021
Het laatste woningaanbod volgens het huidige verdeelsysteem staat 23 december op
www.hwwonen.nl. Daarop kan gereageerd worden tot en met dinsdag 28 december 12.00 uur. Het
nieuwe aanbod is dan vanaf 17 januari dagelijks te vinden op www.thuisbijhwwonen.nl.