Knotwilgen Korteweg

Het fietspad langs de Korteweg bij Zuid-Beijerland komt er. Dat is belangrijk voor de veiligheid van fietsers en het hoeft niet ten koste te gaan van natuur en landschap. Water Natuurlijk en de fractie Natuur vroegen in de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta hier aandacht voor en pleiten voor het verplanten van de ruim 100 knotwilgen en de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

Fietspad

De Korteweg bij Zuid-Beijerland is gevaarlijk voor fietsers. Daar is iedereen het over eens. Al vele jaren wordt gepraat over een oplossing en eindelijk is de kogel door de kerk, Er komt een fietspad langs de weg. Zoiets gaat bijna altijd ten koste van natuur en landschap. Nu moeten ruim 100 knotwilgen wijken. Dat is een aderlating. Het landschapsbeeld verandert sterk en het is niet goed voor biodiversiteit, maar het kan anders.

Goed voorbeeld

Een boer uit het oosten van de Hoeksche Waard gaf het goede voorbeeld. Hij moest in het verleden grond afstaan voor de aanleg van de hoge snelheidslijn. Prachtige oude knotwilgen zouden sneuvelen, maar hij liet ze verplanten.

Een grote kraan pakte de bomen met wortels en een flinke kluit op en zette ze op hun nieuwe standplaats. Daar staan ze nu al vele jaren te floreren. Dat kan ook aan de Korteweg. Als je het combineert met het grondwerk is het waarschijnlijk ook goedkoper dan oude bomen wegzagen en nieuwe planten.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Water Natuurlijk hoopt dat dat ook in dit geval opgaat.

Natuurvriendelijke oever

Er zal een nieuwe watergang gegraven moeten worden en ook dat biedt kansen voor natuur en landschap. Voldoende waterdiepte is nodig voor een goede waterkwaliteit en een gezond waterleven. Een natuurvriendelijke oever geeft mogelijkheden voor planten en dieren die afhankelijk zijn van de overgang van water naar land.

Water Natuurlijk doet een beroep op het waterschap Hollandse Delta om naast de veiligheid voor de fietser ook de zorg voor natuur en landschap een serieuze plek in dit project te geven. Dat past ook in de omslag die het waterschap maakt met het nieuwe groen beleid.