Kandidatenlijst D66 Hoeksche Waard bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

De afgelopen weken hebben de leden van D66 Hoeksche Waard gestemd voor de lijst
waarmee D66 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Leden van D66 Hoeksche Waard konden zich tussen 28 augustus en 28 september
kandideren. Uit de aanmeldingen zijn veertien geschikte kandidaten geselecteerd. De
lijstadviescommissie bestaande uit voorzitter Jeffrey Quartel, lijsttrekker Coen Raijer,
afdelingsvoorzitter René Seedorf en extern commissielid Nelleke de Smoker (D66 Dordrecht)
hebben gesprekken gevoerd met de kandidaten en een advies voor de leden opgesteld.

Een divers team dat elkaar aanvult
Leden van D66 Hoeksche Waard konden zich tussen 28 augustus en 28 september
kandideren. Uit die aanmeldingen zijn veertien geschikte kandidaten geselecteerd.
De lijstadviescommissie bestaande uit voorzitter Jeffrey Quartel, lijsttrekker Coen Raijer,
afdelingsvoorzitter René Seedorf en extern commissielid Nelleke de Smoker (D66 Dordrecht)
hebben intensieve gesprekken gevoerd met alle kandidaten en een advies voor de
lijstvolgorde opgesteld. Vervolgens konden de leden van de partijen hun stem over het
lijstadvies uitbrengen. De leden hebben het advies van de lijstadviescommissie volledig
overgenomen.
Lijsttrekker Coen Raijer is enthousiast over de lijst en kijkt ernaar uit om met dit krachtige
team een prachtig verkiezingsresultaat neer te zetten. “Het is geweldig om te zien hoe de
verschillende kandidaten elkaar aanvullen. Een mooie mix van jonge kandidaten, mensen
met meer levenservaring, vrouwen, mannen en ook een goede spreiding over de
verschillende dorpen uit te de gemeente. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit team een
waardevolle bijdrage kan leveren aan de Hoeksche Waard”
Jongeren hebben de toekomst
In de kandidatenlijst van D66 vallen een aantal zaken op. Onder andere de leeftijd van een
aantal prominente kandidaten. Nummer 3 Menno van Diest uit Oud-Beijerland is met 19
lentes een jong talent. Door te kiezen voor relatief jonge kandidaten hoog op de lijst wil D66
laten zien dat ze jongeren serieus nemen.
Lijsttrekker Coen Raijer zegt daarover: “De gemiddelde leeftijd in het gemeentebestuur ligt
nu vaak ver boven de 50. Begrijp mij niet verkeerd. De oudere generatie heeft het prima
gedaan en ons gebracht tot waar we nu zijn. Maar is het ook logisch dat die generatie de
route blijft uitstippelen voor de jeugd en de jonge gezinnen van nu? Met twee ‘twintigminners’ in de top 10 van onze lijst en nog veel meer enthousiaste jonge leden binnen onze
afdeling zetten we in ieder geval een stap in de goede richting om jongeren een grotere stem
te geven in de lokale politiek.”
Uiteraard zijn er ook kandidaten met meer levenservaring op de lijst. De 2e positie wordt
ingevuld door de inmiddels ervaren D66’er Pim Booman. Booman was eerder in OudBeijerland al actief en was in de afgelopen periode burgerraadslid met als specialiteit
duurzaamheid. Oudgediende en huidige fractievoorzitter Miranda den Tuinder neemt de
vierde positie in op de lijst. Op nummer vijf staat onderwijsman Jan Pompe uit Strijensas.
De volledige D66-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is als volgt:

 1. Coen Raijer
 2. Pim Booman (wegens omstandigheden niet op foto)
 3. Menno van Diest
 4. Miranda den Tuinder-van Meteren
 5. Jan Pompe
 6. Marina le Clercq
 7. Frits Poutsma
 8. Dany de Ronde
 9. John Stuurman
 10. Lex Westerman
 11. Peter Riedijk
 12. Mieke Westerman
 13. Bert den Tuinder
 14. Eelco Groenenboom

Ambitie om mee te besturen
De Democraten hebben een duidelijk doel gesteld voor de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen: deelname aan het college. Campagneleider Menno van Diest
zegt daar over: “Onze inzet voor deze verkiezingen is om de grootste te worden. Niet omdat
we onszelf zo belangrijk vinden. Maar omdat de grote uitdagingen van dit moment zoals de
woningcrisis, teruglopend vertrouwen in de overheid en klimaat hier net zo hard gelden.
Een stevig D66 geluid is nodig om deze uitdagingen op te lossen.”
Ook lijstrekker Coen Raijer onderstreept de ambitie om mee te besturen na de verkiezingen.
“De afgelopen raadsperiode hebben we zo veel mogelijk meegedacht en positief bijgedragen
aan de discussie en plannen. Natuurlijk zijn we kritisch geweest op momenten dat dat nodig
was, bijvoorbeeld over de investeringen die het college deed in duurzaamheid (of eigenlijk
het gebrek daaraan). Persoonlijk en politiek liggen we met niemand op ramkoers en dat is
een bewuste keuze. Ik geloof dat als je iets voor elkaar wilt krijgen, je moet investeren in
samenwerking.