Het Saneringskrediet

Binnen de gemeente Hoeksche Waard is een dienst die heet: “Schulddienstverlening”.

De doelstelling is mensen met betalingsachterstanden in een vroeg stadium te signaleren en zo veel mogelijk de problemen die ontstaan, bij meerder schuldeisers te voorkomen. Deze vroeg-signalering, genaamd “Vroeg Eropaf” is een soort van samenwerking tussen gemeente, het bedrijfsleven en de Kredietbank. Door middel van een signaleringskrediet kan soms veel leed worden voorkomen.