Aftreden voltallig bestuur Burger Belangen Hoeksche Waard

Op 1 december 2021 is het voltallige bestuur van Burger Belangen Hoeksche Waard
voor een extra vergadering bijeen geweest.
Na ampel beraad heeft het bestuur van Burger Belangen Hoeksche Waard besloten al
haar taken met onmiddellijke ingang neer te leggen.
Dit moeilijke besluit is unaniem genomen door alle 5 bestuursleden.
Met het aftreden van het voltallige bestuur willen zij de weg vrij maken voor een frisse
start van Burger Belangen Hoeksche Waard, een frisse start met een nieuw door de
ALV te kiezen bestuur.
Zij spreken de hoop uit dat een statutair aangesteld (interim) bestuur de handschoen
oppakt en dat BurgerBelangen Hoeksche waard (Jo(uw) Belang is ons Belang) haar
taken na de verkiezingen met veel energie kan blijven voortzetten.