VV vraagt ontheffing aan voor benoeming tweede externe heemraad

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta gaat bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ontheffing aanvragen voor het benoemen van de tweede externe kandidaat-heemraad. Deze kandidaat is Dorenda Gerts, momenteel lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Grotius College.

Aanvraagprocedure

Net als heemraad Joke Geldhof is ook Dorenda Gerts geen lid van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. De Waterschapswet schrijft echter voor dat benoeming van leden van het dagelijks bestuur plaatsvindt uit de leden van het algemeen bestuur. Daarom moet voor de benoeming van Dorenda Gerts ontheffing van dit voorschrift worden verleend door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. De aanvraagprocedure voor deze ontheffing wordt nu opgestart, evenals een integriteitsanalyse door BING. Voor haar benoeming tot heemraad bij waterschap Hollandse Delta beëindigt Dorenda Gerts haar lidmaatschap van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Laatste vacature vervuld

Met de voordracht van Dorenda Gerts is nu ook de laatste vacature in het College van Dijkgraaf en Heemraden in principe vervuld. De twee zetels in het dagelijks bestuur bleven onvervuld toen de Verenigde Vergadering op 31 augustus twee van vier voorgedragen interne kandidaten steunde. Eerder had het algemeen bestuur van het waterschap al besloten dat in dit geval bestuurders van buiten de Verenigde Vergadering zouden worden gezocht.