Van Een Afstand Bekeken

Cornelis de Graaf woont in Frankrijk, maar als oud-Hoeksche Waarder volgt hij de lokale politiek op de voet. Elke maand geeft hij zijn visie op belangrijke ontwikkelingen.


Tekst:

CDA HW PRONKT MET ANDERMANS VEREN

Terwijl vele mensen nine-eleven herdachten, was een uitgebreide delegatie van Constructief Hoeksche Waard op zaterdag 11 september jl. gaan praten met de bewonerscommissie en tientallen bewoners van de Oosterse Gorzenwijk in Oud-Beijerland. Constructief Hoeksche Waard had stevige signalen van deze bewoners ontvangen, dat zij zich ernstige zorgen maken over de gevolgen van de sloopplannen. Is sloop echt nodig, want renovatie vinden zij een betere optie, graag second opinion. Kunnen zij straks terugkomen in een nieuw te bouwen woning aldaar of een andere woning in de buurt, waarbij hun woonlasten vergelijkbaar blijven? Of worden ze over het hele eiland verspreid? Voor deze mensen stort er namelijk ook een wereld in door deze sloopplannnen. Zij voelen zich thuis in de wijk en dreigen hun sociale contacten kwijt te raken. Er is een uitgebreid sociaal netwerk in deze wijk ontstaan, waardoor er veel mantelzorgers zijn. Er wordt veel naar elkaar omgekeken en iedereen helpt elkaar. Ouders en kinderen zijn in de buurt gaan wonen, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Het is de vraag waar je in deze overspannen en dure woningmarkt terechtkomt bij gedwongen verhuizing door de sloop en hoe de mantelzorg nog kan doorgaan als je wordt verspreid over het hele eiland.

Tijdens de raadsvergadering op 21 sepember jl. werd daarom door Constructief Hoeksche Waard een motie ingediend, inhoudende het opstellen van een sociaal plan door HW Wonen met zo mogelijk een terugkeerregeling voor de bewoners in de buurt van hun wijk Oosterse Gorzen. Deze motie is uiteindelijk unaniem aangenomen. Voorwaar geen geringe prestatie van een nu nog kleine fractie Constructief Hoeksche Waard. Deze lokale partij staat naast de inwoners om hun zorgen te vertalen naar scherpe politieke interventies, mede vanwege het kiezersmandaat dat zij van de inwoners hebben verkregen.

Wethouder Van Leenen heeft deze motie voortvarend opgepakt en HW Wonen ingelicht. De corporatie is inmiddels in gesprek met de bewonerscommissie om te komen tot een sociaal plan en mogelijke terugkeerregeling. De bewonerscommissie heeft aangegeven dit te vroeg te vinden. Parallel loopt de toezegging aan de bewonerscommissie om een second opinion, zeg maar onafhankelijk onderzoek, uit te laten voeren naar de staat van de huizen en of deze inderdaad niet meer gerenoveerd kunnen worden. Kortom : de motie van Constructief Hoeksche Waard biedt voldoende perspectief voor de bewoners, want is unaniem aangenomen en de motie is reeds voortvarend in uitvoering genomen.

Ruim een maand later staat met vette letters in het AD van 26 oktober jl., dat het CDA HW perspectief wil bieden aan de bewoners in de Oosterse Gorzen. Daarna volgt een huilverhaal van CDA’er Ad Valkenburg, die woont in een ander deel van de wijk waar geen sloop gepland staat. « De bewoners vinden dat corporatie HW Wonen onvoldoende rekening houdt met hun wensen, zo stelt Valkenburg, want ze geven aan dat renovatie hun voorkeur heeft ». Een onwaarachtige opstelling en een politieke partij onwaardig. De grootste coalitiepartij blijkt op dit onderwerp zeer klein van geest te zijn en het is weer « hullie tegen zullie ». Het CDA HW en in het bijzonder Ad Valkenburg pronken met andermans veren! Minnetjes.

Beste luisteraars, als altijd steeds tot uw dienst en met alle genegenheid voor de inwoners van de Hoeksche Waard sec. Cornelis de Graaf